Veľké dejiny ľudstva sa odohrávali na mori

Pre nás suchozemcov je niekedy ťažké si predstaviť, že vyše 70 percent povrchu našej planéty tvorí voda. Nevieme preto doceniť význam morí a oceánov v dejinách celého ľudstva, hoci po stáročia nás bezprostredne ovplyvňovali. Priaznivci histórie však uvítajú výpravnú publikáciu Lexikón námorných bitiek, ktorá práve vyšla vo vydavateľstve Perfekt.

28.06.2020 07:00
scan 255 kopie Foto:
Kniha obsahuje vyše 380 epizód námorných bitiek od dávnoveku takmer po súčasnosť.
debata

„Kniha obsahuje vyše 380 epizód námorných bitiek od dávnoveku takmer po súčasnosť. Je to obrovské množstvo informácií, mien, dátumov aj historických súvislostí,“ hovorí prekladateľ Jaroslav Coplák. Medzinárodný obchod, objavy nových svetadielov aj vojnové konflikty sa väčšinou odohrávali na mori – bez lodí a bez vojnových lodí by sme svet nepoznali tak, ako ho poznáme dnes, dodáva.

Lexikón prináša systematický a ucelený prehľad najdôležitejších námorných bitiek naprieč dejinami, mapuje približne štyri stovky námorných konfliktov od bitky v delte Nílu v 12. storočí pred Kristom až po druhú vojnu v Perzskom zálive, ktorá sa odohrala v rokoch 1990 – 1991.

Čo autor, to iný pohľad na dejiny

Vyabstrahovať, a najmä preveriť údaje o námorných bitkách od čias, keď lode poháňala len sila ľudských svalov, až po dnešné ultramoderné plavidlá sa zdá byť sizyfovskou prácou, no predsa sa podarila.

„Kniha vznikla ako nadstavba skromnej publikácie poľského autora Zygmunta Ryniewicza spred vyše dvadsiatich rokov, v ktorej bolo mnoho nepresností a niekde aj vecných chýb, hoci autora stála veľa úsilia,“ približuje Jaroslav Coplák. Historické pramene sa totiž o mnohých námorných konfliktoch zmieňujú len okrajovo, alebo sa rozchádzajú aj v základných faktografických údajoch, ako sú miesta konfliktov, ich datovanie, počty bojujúcich, padlých či zranených, počty a typy lodí. Čo autor, to iný pohľad na dejiny. Prekladateľ ich preto musel porovnávať z rôznych zdrojov a historické údaje navzájom konfrontovať. Okrem toho pôvodný originál obsahoval opis niektorých bitiek len vo veľmi skrátenej forme, na asi 15 riadkoch, kam sa nedá vtesnať nič okrem základných faktov, žiadne súvislosti, príčiny či dôsledky.

Lexikón je reprezentatívnou vzorkou dôležitých... Foto: Vydavateľstvo Perfekt
scan 249 Lexikón je reprezentatívnou vzorkou dôležitých vojnových epizód či strategických operácií.

Napokon vznikla celkom nová publikácia, ktorá je oproti originálu bohatšia asi o 75 percent. Jaroslav Coplák by sa tak pokojne mohol pripísať aj ako spoluautor diela, nielen ako jeho prekladateľ. Najmä, ak si k tomu primyslíme zháňanie obrazového materiálu, ktorý tvorí významnú časť lexikónu.

Najjednoduchšie sa mu vraj spracúvali novoveké udalosti od polovice 19. storočia po súčasnosť, o ktorých existuje množstvo hodnoverných údajov. „Na druhej strane ilustračná časť z toho obdobia je chudobnejšia, lode vyzerali skoro všetky rovnako sivo, na rozdiel od krásne farebných stredovekých aj starších malieb a portrétov,“ objasňuje prekladateľ a zostavovateľ knihy.

Pri práci na preklade vidí lode na vlnách

Pre Jaroslava Copláka sú moria a lode koníčkom, vyštudoval v Poľsku námornú školu a pri prekladoch sa zameriava najmä na oblasť námorníctva. Ovláda odborné termíny a vie presne, ako v ktorej dobe vyzerali rôzne typy plavidiel, aj ako sa na mori správali. „Pri práci na tejto knihe som si premietal jednotlivé bitky pred očami ako film, v ktorom som videl všetky tie historické lode manévrovať na vlnách, až potom som ich takpovediac dal na papier,“ hovorí s úsmevom. Čitatelia na lexikóne ocenia najmä chronologické usporiadanie a tabuľky s mapami, ktoré prehľadne dokumentujú, ako sa s pokrokom menila taktika a stratégia vedenia námorných bitiek. Fanúšikov navyše poteší, že lexikón je obohatený o informácie z modernej histórie, z ktorých mnohé ešte knižne spracované neboli, aspoň nie v slovenčine.

Najhodnotnejší je v knihe práve súvis dejinných... Foto: Vydavateľstvo Perfekt
scan 223 1 Najhodnotnejší je v knihe práve súvis dejinných udalostí od staroveku po súčasnosť.

„Najhodnotnejší je v knihe práve súvis dejinných udalostí od staroveku po súčasnosť. Historické bitky ako storočná či sedemročná vojna mali celoeurópsky dosah, no ich význam si často neuvedomujeme,“ dodáva Jaroslav Coplák.

Lexikón je reprezentatívnou vzorkou dôležitých vojnových epizód či strategických operácií, ktoré sa udiali na mori. Základné odborné výrazy týkajúce sa námornej plavby a námorných bitiek vysvetľuje krátky slovník. Obsahovo lexikón nejde do detailov, načrtáva však aj príčiny a súvislosti jednotlivých bojových epizód. Nezanedbateľnou devízou Lexikónu námorných bitiek je aj jeho grafická a výtvarná podoba bohatá na ilustrácie a fotografie na kvalitnom kriedovom papieri. Bitky na mori zásadne ovplyvňovali históriu ľudstva a táto výpravná publikácia ponúka systematický a ucelený prehľad najdôležitejších námorných bitiek naprieč dejinami.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #história #námorníctvo #koníček