Vyhlásili súťaž Štúrovo pero pre študentov stredných a vysokých škôl

Organizátori vyhlásili už 27. ročník celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero.

03.11.2020 12:45
debata

Súťaž je vypísaná pre päť kategórií – stredoškolské časopisy, vysokoškolské časopisy, novinárske príspevky stredoškolákov, novinárske príspevky vysokoškolákov a online žurnalistika.

Záujemcovia v prvej a druhej kategórii musia zaslať na adresu Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova ulica č. 5, 960 82 Zvolen aspoň jedno číslo školských časopisov (každé v troch exemplároch), ktoré vyšlo v tomto kalendárnom roku a vychádzajú v slovenskom jazyku alebo aspoň polovica textov je v slovenčine.

V sprievodnom liste by malo byť uvedené meno šéfredaktora či zodpovedného vedúceho, kontaktná adresa školy s telefónnym číslom a e-mailom, organizačné a technické podmienky vydávania časopisu, systém financovania a distribúcie, periodicita a náklad.

Súťažiaci v tretej a štvrtej kategórii zašlú do súťaže na uvedenú adresu minimálne jedno a maximálne dve práce novinárskeho charakteru v slovenskom jazyku v troch exemplároch. Ak bola práca publikovaná v tlači, uvedú sa aj jej bibliografické ú­daje.

Nepublikované práce budú napísané na počítači. Na každej práci (aj jej kópii) musí byť uvedené meno autora, jeho adresa; názov, adresa a kontakt na školu, ktorú autor navštevuje.

V piatej kategórii vyplnia záujemcovia online registračný formulár. Prihlásiť sa môžu akékoľvek projekty online žurnalistiky, ktoré majú študentský charakter.

Môže ísť o elektronické magazíny, online televízie, internetové rádiá, školské podcasty, školské účty na sociálnych sieťach či iné digitálne projekty. Za online žurnalistiku sa nepovažujú PDF verzie tlačených časopisov. Do súťaže sa môžu prihlásiť len projekty vychádzajúce v slovenskom jazyku, respektíve aspoň polovica príspevkov musí byť v slovenčine.

Stredoškolskí študenti, ktorí súťažia v 1. a v 5. kategórii, sa môžu zapojiť aj do súťaže o Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne. Otvorená je tiež pre slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí študujú na školách v zahraničí, ako aj pre študentov zahraničných škôl so slovenským vyučovacím jazykom.

Súťaž Štúrovo pero je otvorená aj pre slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov študujúcich na školách v zahraničí, ako aj pre študentov zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Uzávierka súťaže je 15. februára 2021.

Vyhodnotenie v apríli 2021 bude spojené so seminármi o žurnalistike, ktoré povedú vysokoškolskí pedagógovia žurnalistiky a renomovaní publicisti. Tradíciou sú aj tlačové besedy s významnými novinármi a politikmi.

Hlavní organizátori Štúrovho pera sú Banskobystrický samosprávny kraj – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen a Občianske združenie Štúrovo pero.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #školy #súťaž #Štúrovo pero