Fedor Malík a kolektív: Vinársky lexikón

16.07.2012 05:00

Tisíc dvesto hesiel, ktoré zrozumiteľne a vecne približujú čitateľovi stále atraktívnejší svet vína.

Lexikon je príťažlivou mozaikou termínov, vďaka ktorým sa ľahko zorientujete v problematike, ktorá za posledné roky zaznamenala výrazné kvalitatívne zmeny. Víno sa stalo krajším a slová o ňom zrozumiteľnejšími. Lexikón vína sa šírkou záberu blíži skôr encyklopédii.

Fedor Malík a kolektív: Vinársky lexikón
Fedor Malík a kolektív: Vinársky lexikón Autor: Marenčin PT

Autormi knihy sú profesor Fedor Malík, enológ, vinár, pedagóg a profesor, chemik a spisovateľ, ktorý je autorom mnohých vinárskych monografií a stoviek vedeckých prác. Ako uznávaný odborník precestoval takmer všetky vinárske krajiny sveta. Inžinierka Katarína Furdíková je taktiež enologička a pedagogička, na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU sa venuje problematike vinárskej mikrobiológie. Je autorkou mnohých vedeckých, odborných i populárnych článkov s vinárskou tematikou.

Inžinier Fedor Malík ml. absolvoval na STU Bratislava odbor chemické inžinierstvo a bioinžinierstvo. Doposiaľ pracoval vo výskume, ako pedagóg aj vo veľkovýrobnej vinárskej praxi. Inžinier Tibor Ruman po skončení VŠ pracoval ako agronóm na Ovocinárskom štátnom majetku v Pukanci, od roku 1987 nastúpil na Výskumnú stanicu vinohradnícku a vinársku v Šenkviciach.

Fedor Malík a kolektív: Vinársky lexikón, Marenčin PT

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku