Abecedár slovenského filmu ponúka netradičný pohľad na našu kinematografiu

Aj slovenská kinematografia má svoje špecifické témy, motívy či fenomény, ktoré stojí za to odhaliť a pomenovať. Práve na ne upriamuje pozornosť nová publikácia zo Slovenského filmového ústavu nazvaná Abecedár slovenského filmu 1921 – 2021. Obsahuje 25 krátkych esejí, ktoré sa venujú abecedne pomenovaným fenoménom našej filmovej kultúry. Ich autormi sú rešpektovaní slovenskí i zahraniční filmoví historici, teoretici či publicisti. Publikácia vychádza v slovenskom i anglickom jazyku.

17.12.2022 17:00
abecedar sfu Foto:
debata

„Pokúšali sme sa zachytiť najvýraznejšie témy nášho myslenia o filme, fenomény a črty filmovej práce, naratívne a vizuálne motívy, vo filmovej tvorbe zreteľne artikulované či nonšalantne naznačené,“ hovoria zostavovatelia publikácie filmový teoretik Martin Kaňuch, filmová historička Jelena Paštéková a Rastislav Steranka zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ).

„Hlavným zámerom abecedára bolo odpútať sa od tradičných postupov chronologizácie, hierarchizácie či kanonizácie v mene pokroku, zrelosti či v mene formovania identifikácie. Odpojiť sa od týchto postupov pritom neznamenalo poprieť všetko doteraz uznané, ale skôr meniť hľadisko, problematizovať a opisovať nerozpoznané. Hľadali sme cesty, ktoré nevedú iba známymi, resp. očakávanými smermi, ale ponúkajú nové členenie terénu a iné radiály. Abecedár je z tohto pohľadu najmä pokus o hravejší prieskum a menej zaväzujúce nahliadnutie do dejín slovenskej kinematografie.“

Foto: SFU
Abecedar sfu

V publikácii sú heslá radené abecedne od A po Z, pod písmenami sa skrývajú pojmy Absolvent, Beštia, Cenzúra, Detektív, Eden, Frida, Grapefruit, Hory, Chlieb, Ideály, Jánošík, Kubal, Láska, Mesto, Nástup, Objektív, Povstanie, Róm, Sfinga, Televízna filmová tvorba, Umenie, Veda, Xantipa, Yorik a Zasľúbenosť. „Viaceré zvolené výrazy súvisia s konkrétnym dejom vo filme, odkazujú na názov, meno postavy, dobové označenie, kultúrny, štúdiový, tvorivý výraz alebo na publikované kritické vyjadrenie, iné sa snažia provokovať nové spojenia, nielen medzi filmami, ale aj medzi dielami a tvorcami iných umení,“ vysvetľujú zostavovatelia, pre ktorých hranice medzi oceňovaným a zavrhnutým nie sú až také podstatné, hľadajú v našej kinematografii nové, dosiaľ nepomenované súvislosti.

Vstupujeme do doby atomovej Čítajte viac V Abecedári slovenského filmu je aj grapefruit

Dodávajú, že „heslá abecedára nechcú byť samostatnými, uzavretými kapitolami. Naším ďalším cieľom bolo, aby sa pojmy vrstvili, vzájomne krížili a obsahovo dopĺňali.“ Autormi hesiel sú okrem Kaňucha, Paštékovej a Steranku aj Katarína Mišíková, Tomáš Hudák, Jana Dudková, Monika Mikušová, Martin Ciel, Eva Šošková, Eva Filová, Petra Hanáková, Kristína Aschenbrennerová, Zuzana Mojžišová, Denisa Jašová, Rudolf Urc a zahraniční autori Olaf Möller z Nemecka, Joanna Goszcyńska z Poľska a Jonathan Owen z Veľkej Británie.

Súbor esejí Abecedár slovenského filmu 1921 – 2021 vydal Slovenský filmový ústav, texty dopĺňajú fotografie, plagáty a iné obrazové materiály prevažne zo zbierok a fondov SFÚ.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #slovenský film #filmy #Slovenský filmový ústav #Martin Kaňuch #Abecedár slovenského filmu