Božena Němcová: Divá Bára a jiné dívky na útěku

Poviedkový výber zo zrelých próz Boženy Němcovej zostavila, usporiadala a doslovom opatrila literárna historička Jaroslava Janáčková. Ideu dievčaťa – ženy na úteku kongeniálne prepojila so spisovateľkiným útekom.

18.11.2012 05:00
debata

Najintenzívnejšie sa motív úteku, vzdoru a potreby slobodnej voľby životnej cesty premietol do hádankami obostretej lyrickej prózy Čtyry doby.

Božena Němcová: Divá Bára a jiné dívky na útěku Foto: Slovart
vik-anotka NEMCOVA Božena Němcová: Divá Bára a jiné dívky na útěku Božena Němcová: Divá Bára a jiné dívky na útěku

Ešte donedávna ju mnohí chápali ako čistú autorkinu autobiografickú spoveď, pripomínajúcu súkromný list. Až na prahu 21. storočia však bola Čtyrem dobám plne priznaná ich nesporná myšlienková a umelecká exkluzivita.

Božena Němcová sa v tejto neskonale odvážnej a otvorenej próze (vôbec prvýkrát) rozhodla vysloviť revoltu modernej ženy proti slepým spoločenským konvenciám, voči ktorým sa sama po celý život vytrvalo a statočne vyhraňovala.

Originálnym spôsobom do nej vtisla svoju vlastnú potrebu slobody, nezávislosti a sebarealizácie. Motív svojrázneho oslobodzujúceho „úteku“ spája i jej ďalšie ženské poviedkové postavy nášho výboru – Báru (Divá Bára), Madlu (Dobrý člověk), Katušku (Chyže pod horami) a Verunku (Cesta z pouti).

debata chyba