Fond na podporu umenia udelí štipendiá na proces tvorby

Divadelníci, choreografi, hudobní skladatelia, literáti a ďalší môžu po prvý raz žiadať Fond na podporu umenia o štipendiá na tvorbu, naštudovanie a realizáciu umeleckých diel.

20.04.2016 16:00
Fond na podporu umenia Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Požiadať o štipendium môžu do 16. mája. Žiadatelia si môžu vybrať dĺžku poskytovania štipendia na tri, šesť, deväť alebo 12 mesiacov. Výzva je orientovaná na tvorbu a uvádzanie javiskových divadelných a tanečných diel a aj hudobných diel, vydávanie pôvodných literárnych diel či prekladov kníh. Výzvy určené na tvorbu výtvarných diel a šírenie diel, ktoré využívajú viaceré umelecké odbory, fond už uzavrel, hlásiť sa o podporu na tieto oblasti dalo od začiatku februára do 16. marca. Podrobnosti možno nájsť na webstránke fondu www.fpu.sk.

Na aktuálnu výzvu na štipendiá je vyčlenených 600 tisíc eur. Ak by však fond dostal viac veľmi kvalitných projektov, môže podporu zvýšiť o maximálne 20 percent, ak mu ostali peniaze z iných výziev.

Udeľovanie štipendií je jeden z prínosov, ktorý od fungovania Fondu na podporu umenia (FPU) očakáva Ministerstvo kultúry (MK) SR. Rozdiel medzi grantovým systémom, ktorý spadal pod ministerstvo kultúry, a finančnou podporou fondu je ten, že fond podporuje aj vznik umenia a nielen prezentáciu vytvoreného diela, pričom štipendiá a ďalšia podpora sa udeľujú aj na dlhší čas. Ako povedal minister kultúry Marek Maďarič, grantový systém ministerstva kultúry napríklad podporoval priamo vydavateľov, zjednodušene povedané – spisovateľ si musel na vlastné náklady napísať text, musel si nájsť vydavateľa a ministerstvo podporilo až vydanie knihy. Fond však podporí priamo autorov, a to nielen literatúry, ale na napríklad aj dramatikov alebo skladateľov.

Fond na podporu umenia vznikol ako nová verejnoprávna inštitúcia 1. januára 2015. Fond finančne podporuje „živé umenie“, umelecké aktivity, kultúru a kreatívny priemysel, ale aj medzinárodnú spoluprácu, vzdelávanie a výskum v týchto oblastiach a tiež tvorcov samotných. Prvé projekty získali podporu tento rok. Fond podporuje projekty, ktoré sa môžu prihlásiť do výziev v jeho šiestich programoch – Umenie, Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy, Výskum a vzdelávacie aktivity, Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť, Medzinárodné aktivity a mobility a Pamäťové a fondové inštitúcie. FPU nahradil podstatnú časť grantového systému ministerstva kultúry.

Do financií určených pre fond prešli týmto rokom grantové programy ministerstva kultúry v objeme približne 10 miliónov eur, a to programy: Umenie, Pro Slovakia a Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť. Pred vznikom fondu bolo v grantovom systéme MK SR ročne rozdelených cca 20 miliónov eur. Po vzniku fondu ministerstvo naďalej poskytuje dotácie, konkrétne na obnovu a ochranu kultúrneho dedičstva, podporu kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva a na kultúrne poukazy. Na dotačný systém MK SR je tento rok určených približne 10 miliónov eur.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #tvorba #umelci #Fond na podporu umenia #štipendiá #realizácia umeleckého diela