Do Siete kreatívnych miest sa možno chytí aj mesto Košice

Mesto Košice sa zapojí do otvorenej výzvy Siete kreatívnych miest UNESCO (UNESCO Creative Cities Network). Spoločný záujem prispievať k úspešnej kandidatúre deklarovali aktéri pôsobiaci v oblasti verejného života, kultúry, kreatívneho IT priemyslu a odborného vzdelávania podpisom Memoranda o spolupráci.

18.04.2017 07:00
debata (2)
Košice majú ambíciu byť kreatívnym mestom... Foto: Maros M r a z (CC-BY-SA)
Košice Košice majú ambíciu byť kreatívnym mestom mediálneho umenia (na snímke košický Dóm sv. Alžbety).

Iniciátori očakávajú, že sa pridajú ďalší relevantní partneri z verejného i súkromného sektora. Výzva na podávanie prihlášok do siete je otvorená do 16. júna. UNESCO oznámi úspešných kandidátov 31. októbra.

UNESCO Creative Cities Network bola založená v roku 2004 s cieľom združovať mestá, ktoré identifikovali kreativitu ako významný faktor pre trvalo udržateľný rozvoj. Vytvára podmienky pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti kreatívneho priemyslu a zvyšuje sociálny a ekonomický potenciál členských miest. Aktuálne má 116 členov z celého sveta. Každé kreatívne mesto sa orientuje na jedno zo siedmich odvetví: hudba, literatúra, film, ľudové umenie a remeslá, dizajn, mediálne umenie a gastronómia. Košice majú ambíciu byť kreatívnym mestom mediálneho umenia.

„Prípravou prihlášky mesta do UNESCO Creative Cities Network bola poverená nezisková organizácia Creative Industry Košice, ktorá pracuje na stratégii kandidatúry, zapájajúc aj ďalších hráčov v meste a regióne,“ informoval riaditeľ Creative Industry Michal Hladký.

„Košice sa profilujú ako mesto, v ktorom majú informačné technológie a kreatívny priemysel silné zastúpenie. Práve oblasť mediálneho umenia prináša prepojenie tvorivosti a umenia s novými technológiami a IT, čo nám dáva veľkú príležitosť cielene sa týmto oblastiam venovať a využiť ich synergiu pre rast a konkurenčnú výhodu mesta,“ povedal Hladký.

„Uchádzanie sa o členstvo v sieti UNESCO Creative Cities Network je predovšetkým príležitosťou pre mesto Košice pokračovať v rozvoji, ktorý naštartoval titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ten Košiciam umožnil predstaviť svoj kultúrny život v európskom kontexte. Priniesol investície do infraštruktúry pre kultúru, umožnil mestu získať medzinárodné kontakty a mnohí Košičania začali vnímať kreativitu ako významný katalyzátor rozvoja mesta,“ povedal primátor Košíc Richard Raši.

Členstvo v UNESCO Creative Cities Network umožní mestu získať relevantné informácie, kontakty na odborníkov a samosprávy, zapájať sa do výmeny umelcov a expertov. Členovia siete kreatívnych miest by mali nielen získavať, ale mali by prispievať aj vlastným vkladom, čo ich núti k aktivite v rámci siete. Samotná nominácia mesta vedie k zviditeľneniu oblasti, v ktorej mesto kandiduje, v prípade Košíc je to mediálne umenie. Kreatívne mestá majú skúsenosť s tým, že podpora kultúry pomáha aj rozvoju v oblasti podnikania.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Košice #kultúra #UNESCO #kreatívny priemysel #Creative Cities Network