Hľadá sa nový šéf pamiatkarov

Ministerstvo kultúry vyhlásilo v pondelok výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa alebo riaditeľky Pamiatkového úradu SR. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 23. apríla 2021.

22.03.2021 16:48
MK SR, ministerstvo kultury Foto: ,
Ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konanie na post generálneho riaditeľa či riaditeľky Pamiatkového úradu.
debata

Od nového šéfa inštitúcie očakáva rezort zefektívnenie riadenia a najmä posilnenie manažérskych kapacít, profesionálne posilnenie oblasti marketingu a práce s publikom. "Zároveň aj optimalizáciu organizačnej štruktúry a pracovných pozícií, zvyšovanie odborných štandardov, aktívne riešenie etických dilem, rovnako tiež zlepšenie spolupráce s občianskym sektorom, ktorý sa venuje záchrane a prezentácii pamiatkového fondu, dodala hovorkyňa MK Zuzana Viciaňová.

Vedením úradu je od začiatku roka dočasne poverený Radoslav Ragač, v predchádzajúcom období pôsobiaci ako generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva kultúry. Ku koncu roka 2020 skončila vo funkcii šéfky pamiatkarov Katarína Kosová, ktorá Pamiatkový úrad SR viedla nepretržite od jeho oficiálneho vzniku v apríli 2002.

Pamiatkový úrad je špecializovaným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Vykonáva štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou, riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu uskutočňovaný krajskými pamiatkovými úradmi, ktoré sídlia v územných obvodoch kraja.
debata chyba
Viac na túto tému: #kultúrna politika