Ministerstvo dá päť miliónov eur na obnovu kultúrnych pamiatok

Sumu vyplatí subjektom v rámci jedného zo štyroch podprogramov výzvy Obnovme si svoj dom - Obnova kultúrnych pamiatok. Výzvu vyhlásili v decembri 2020 a žiadosti bolo možné predkladať do 29. januára 2021; neskôr uzávierku predĺžili do 15. februára tohto roka.

25.06.2021 17:00
debata

V podprograme Obnova kultúrnych pamiatok v rámci výzvy Obnovme si svoj dom na rok 2021 bolo prijatých 622 žiadostí, z ktorých ministerstvo kultúry a jeho odborné komisie podporili 322 projektov – z toho 232 bolo reštaurátorských, deväť zameraných na archeologický výskum a 94 na čiastočné opravy alebo úplne výmeny striech. Medzi tieto subjekty rozdelí rezort kultúry finančné dotácie v celkovej výške 5 miliónov eur.

Priorita na rok 2021: Obnova striech

Prioritou podprogramu Obnova kultúrnych pamiatok na rok 2021 je obnova striech, ktoré sú jedným z kľúčových prvkov pre zachovanie pamiatok.

“Táto priorita je daná tým, že bez dobrej strechy žiadny objekt neprežije. V prípade, ak sa objekt nezreštauruje alebo neobnoví hneď v plnej miere, tak s kvalitne opravenou strechou vydrží dlhšie obdobie, počas ktorého sa očakáva zaistenie ďalších finančných prostriedkov na úplnú obnovu pamiatky,” uviedla ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).

08 - upravene Čítajte viac Aj kaštiele, ktoré chátrajú, môžu vstať z popola

Okrem opráv striech pamiatok sa dotácie v podprograme Obnova kultúrnych pamiatok v roku 2021 poskytujú prioritne tiež na obnovu kaštieľov v kritickom stavebno-technickom stave; na podporu tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác pri obnove kultúrnych pamiatok; na projekty so zámerom saturovať dopady pandémie COVID-19 v danej lokalite; na podporu národných kultúrnych pamiatok (NKP) v menej rozvinutých okresoch; a na podporu NKP v lokalitách, ktoré sú aktívnym centrom cestovného ruchu alebo majú potenciál rozvoja cestovného ruchu.

Podpora pre vzácne kaštiele a kúrie

Medzi podporenými projektmi je napríklad Kaštieľ v Ožďanoch, ktorému minulý rok zhorel krov a Rímskokatolícky kostol v Gelnici, ktorý čaká kompletná obnova strechy.

U odborných komisií uspelo tiež viac ako 30 projektov výmeny strešných šindľov na cirkevné a svetské stavby v Gemeri, ktorý bol zabudnutou perlou Slovenska. Tohtoročná dotačná schéma pomôže aj mnohým kaštieľom, kúriám a mestským domom, pri ktorých je potrebná sanácia vlhkosti murív.

Z industriálnych pamiatok bola udelená podpora na prvú etapu obnovy a výskumu unikátnej stavby Ferdinandovej huty v obci Pohorelá.

Zaujímavosťou budú tiež podporené rekonštrukcie monumentálnych krýpt šľachtických rodov Rakovských (resp. Rakovskovcov) v Turci a Plachých v Gemeri; oprava parného rušňa U 34.901 v majetku Kysuckého múzea v Čadci či oprava historickej parnej lokomotívy ČKD C760/90d z roku 1948 na Čiernohronskej železnici.

Ministerstvo kultúry finančne podporí aj budovu kúrie s majerom z 18. storočia v Senci, tzv. Veľký štift, v ktorého priestoroch v minulosti sídlila okrem iného napríklad jazdecká škola pre budúcich dôstojníkov v službách Rakúsko-Uhorska.

Kúria a majer patrili významnému uhorskému šľachtickému rodu Esterháziovcov. V súčasnosti sa nachádza v zlom technickom stave a je nutná jej rekonštrukcia.

Program Obnovme si svoj dom

Dotačný program Obnovme si svoj dom je zameraný na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácie obnovy kultúrnej pamiatky, prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky, vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dotácie #Ministerstvo kultúry #kultúrne pamiatky #kultúrna politika