Martin Činovský: Pokiaľ budú filatelisti, budú aj známky

Slovenská pošta nedávno vydala poštovú známku s názvom Deň poštovej známky, Mikuláš Klimčák (1921 – 2016). Jej nominálna hodnota je 75 centov, rozmery má 44,1 krát 26,5 milimetra, vrátane perforácie.

18.12.2021 09:00
Martin Činovský Foto:
Martin Činovský pri práci na poštových známkach.
debata

Známku vytlačila ofsetom Tiskárna Hradištko vo forme tlačového listu s tridsiatimi známkami a tridsiatimi kupónmi. Na známke je portrét maliara Mikuláša Klimčáka, doplnený o detail gobelínu Byzantská misia na Veľkej Morave z majetku Národnej rady SR.

Na kupóne je zasa reprodukcia rozkresby (prípravnej kresby) známky Vianoce 1997 s názvom Narodenie v Betleheme. Súčasne s poštovou známkou vydala Slovenská pošta obálku prvého dňa s pečiatkou a s dátumom 3. decembra 2021 a s domicilom mesta Humenné.

Predlohou tlače na obálke je Klimčákovo dielo Hospoď Boh Savaot, ktoré je z Dómu sv. Mikuláša v Ľutine. Motívom pečiatky na obálke prvého dňa je perokresba ilustrácie z časopisu Slovo. Autorom výtvarného návrhu známky aj obálky s použitými dielami Mikuláša Klimčáka je Martin Činovský, ktorého sme sa opýtali na podrobnosti.

Mikuláš Klimčák na poštovej známke. Foto: Slovenská pošta
Mikuláš Klimčák na poštovej známke Mikuláš Klimčák na poštovej známke.

Ktorá časť známky sa vám robila najťažšie? Je komplikovanejšie spracovať pre známku portrét alebo oltár? Maľbu či kresbu?

Najťažšie je získavať informácie, čo vlastne by na známke malo byť zobrazené. Treba brať do úvahy všetky kritériá, ktoré známka vyžaduje – samotný obsah emisie a výtvarné stvárnenie. V tomto prípade ide o Deň poštovej známky. Pri tejto príležitosti sa zobrazujú portréty významných tvorcov známky, ukážka z ich diela aj z ich známkovej tvorby.

bielik pošta známka okupácia tank Čítajte viac Rytina muža s odhalenou hruďou zabodovala v Madride

Výtvarné stvárnenie prichádza až na konci procesu. Treba na to určitú rutinu, treba rešpektovať technické podmienky a zapracovať pripomienky odbornej komisie. Nedá sa povedať, čo sa robí najťažšie, ale obyčajne to býva portrét. Dielo Mikuláša Klimčáka je enormné, a nielen kvantitou. Bolo veľmi ťažké z neho niečo charakteristické vybrať.

Koľko výjavov ste museli k známke – aj s kupónom a obálkou – vytvoriť? Trvalo to dlho? Mali ste viac nápadov?

Samozrejme, urobil som viacero variantov, kým som dospel k definitívnej podobe. Hoci vždy navštevujem miesta, ktoré sa týkajú obsahu známky, v tomto prípade som sa spoľahol na názory a odbornú fundovanosť výtvarných teoretikov, ktorí mi odporučili realizovať konkrétne diela. Pandemické opatrenia mi tiež zabránili cestovať za námetmi, čo väčšinou robím. A aj vybaviť si fotografovanie Klimčákovej tapisérie, uskladnenej v Národnej rade SR, bolo veľmi komplikované. Samotnú výtvarnú prácu počítam v týždňoch.

Poznali ste Mikuláša Klimčáka aj predtým, alebo ste sa s jeho tvorbou podrobnejšie oboznámili až pri tvorbe známky? Čím na vás zapôsobil?

Mal som česť pána Klimčáka osobne poznať. V začiatkoch pôsobenia ministerstva dopravy bol v určitom období aj členom známkovej komisie. Pán Klimčák bol špecifická a vyhranená osobnosť a také je aj jeho dielo. Vedel až neoblomne presadzovať svoje názory.

Alexander Dubček / Známka / Čítajte viac Sté výročie narodenia Dubčeka pripomenie poštová známka

Poteší táto známka zberateľov? Ako to je s tvorbou známok u nás a vo svete, keď sa píše čoraz menej listov? Majú známky budúcnosť? Budú stále väčšou vzácnosťou?

V súčasnosti sú známky vydávané hlavne pre zberateľov – filatelistov. Pokiaľ budú filatelisti, budú aj známky. Preto by mal vydavateľ klásť dôraz na kvalitu nielen obsahu výtvarného stvárnenia, ale aj techniky tlače. Aby si filatelista známku odložil do albumu a nenalepil ju na list.

Uvediem určitú paralelu: vydávajú sa pamätné mince, dokonca aj v zlate, a pritom je tendencia používanie mincí zrušiť. Podobné je to aj s poštovými známkami. Kto by však nechcel vlastniť Modrého Maurícia? Slovenské peniaze nemáme a ako cenina nám ostávajú len poštové známky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pošta #martin činovský #poštová známka #zberatelia #Mikuláš Klimčák #filatelistika #filatelista