Hrozí literárnym periodikám zánik?

Tento rok bude, zdá sa, pre niekoľko slovenských literárnych časopisov náročný, a je otázne, či vôbec prežijú. Fond na podporu umenia (FPU) totiž neschválil dotácie pre Literárny týždenník, Romboid ani Dotyky. Bez požadovaného grantu zrejme nebudú mať dostatok financií na ďalšie fungovanie.

13.01.2022 13:00
Romboid Foto:
Viaceré literárne časopisy tento rok nedostali dotáciu z Fondu na podporu umenia.
debata

Chcú sa odvolať

Na situáciu upozornil historik, publicista a aktivista Eduard Chmelár na svojej facebookovej stránke.

To, že spomínané literárne periodiká nedostali dotáciu, považuje za "do neba volajúci škandál, ktorý potvrdzuje, že k moci sa dostali polovzdelaní analfabeti, ktorí odstraňujú rozmanité pohľady a diskriminujú všetkých, ktorí nezdieľajú ich politické názory“. V statuse zároveň uvádza, že to považuje za potvrdenie dlhodobého úpadku kultúry na Slovensku.

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) žiadala na podporu časopisu Romboid o literatúre, umení a literárnej vede dotáciu vo výške 52 480 eur. Žiadosť však bola zamietnutá.

"Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť z dôvodu pretrvávajúcej nestability vydavateľa a absencie pozitívnej vízie udržateľného rozvoja a prevádzky časopisu. Komisia odporúča opätovne sa uchádzať o podporu po ustálení administratívno-organizačných aspektov a ujasnení novej koncepcie periodika.“

Žiadosť o grant podal vtedajší predseda Erik Markovič. Podľa slov Igora Hochela, ktorý má na starosti redigovanie Romboidu, už súčasnú situáciu rieši nový predseda AOSS Peter Juščák. Ten má v pláne podať odvolanie Rade Fondu na podporu umenia. V prípade, že bude neúspešné, sa pokúsia vydať v tomto roku aspoň štyri čísla, ktoré budú financované z iných zdrojov.

"Nasledujúci rok by sme znova podali žiadosť na Fond na podporu umenia,“ uvádza Hochel, ktorý zároveň dodáva, že prvé tohtoročné číslo Romboidu už odovzdal na grafické spracovanie a do tlače. Juščák prízvukuje, že AOSS s rozhodnutím komisie absolútne nesúhlasí. "V súčasnosti analyzujeme jej rozhodnutie a budeme časopis brániť všetkými dostupnými prostriedkami.“

Ďalším neúspešným kandidátom na grant bol časopis Dotyky, ktorý je určený predovšetkým mladým začínajúcim spisovateľom a umelcom. Žiadosť na dotáciu vo výške 42 925 eur podala konateľka spoločnosti BREFIT-e, s.r.o. Katarína Fitková.

"Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, a konštatuje dlhodobo nedostatočnú úroveň obsahovej a grafickej stránky časopisu, nekompatibilnú s veľmi náročnou skupinou mladých recipientov, ako aj neschopnosť časopisu plniť koordinačnú a integrujúcu funkciu mladej literatúry, ktorú v ostatnom období prevzali iné subjekty pôsobiace v oblasti kultúry. Zároveň platí, že mladá literatúra, t. j. začínajúci autori a autorky, ako aj kľúčové postavy mladej slovenskej poézie, prózy a kritiky pôsobia v iných projektoch a časopisoch, ktoré na ich realizáciu poskytujú relevantný priestor.“

Konflikt záujmov?

Podľa šéfredaktora Borisa Brendzu sa tak prvýkrát v histórii stalo, že dotačná komisia časopisu nepridelila finančné prostriedky.

"Ide o jediné celoštátne printové periodikum, ktoré sa dlhodobo venuje prezentácii tvorby mladých začínajúcich autorov,“ vysvetľuje Brendza. Rozhodnutie komisie považuje za bezprecedentné.

"Blíži sa k praktikám dotačného fašizmu. Je nekoncepčné, nepremyslené a absolútne nekultúrne. Dôvody, ktoré takzvaná odborná komisia uviedla, sú účelovo zavádzajúce a svedčia o dezorientovanosti jej členov v danej problematike, rovnako aj o dlhodobej obsahovej neznalosti časopisu Dotyky,“ dodáva.

Dotáciu nedostal ani časopis Dotyky, ktorý je... Foto: Archív Dotyky
Dotyky Dotáciu nedostal ani časopis Dotyky, ktorý je určený predovšetkým mladým začínajúcim autorom.

Neposkytnutie dotácie je podľa Brendzu pre časopis likvidačné a v súčasnosti nevie povedať, či Dotyky prežijú. "Sme existenčne odkázaní na dotácie z FPU, ktorý pri zriadení mal suplovať program podpory kultúry Ministerstva kultúry SR, v čom si evidentne svoju úlohu neplní.“

Šéfredaktor časopisu ďalej upozorňuje na možný konflikt záujmov. "Rozhodnutie FPU je aj v ostrom kontraste, ak nie v priamom konflikte záujmov člena komisie FPU pre časopisy Radoslava Passiu, ktorý bol prednedávnom šéfredaktorom časopisu Romboid. To, že časopis nedostal dotáciu, asi svedčí o tom, ako sa s redakciou rozišiel.“

V prípade, že ministerstvo kultúry nezačne konať, je redakcia časopisu Dotyky rozhodnutá okrem petície za záchranu literárnych periodík iniciovať aj ďalšie protestné kroky, ako napríklad zhromaždenie spisovateľov a priateľov kultúry slova pred budovou MK SR v Bratislave.

Dotáciu nedostal ani Literárny týždenník a jeho internetová verzia Kultúrno-literárny týždenník, ktorých vydavateľom je občianske združenie Spolok slovenských spisovateľov. Žiadosť o podporu vo výške 29 000 eur FPU zamietol.

"Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže vizuálna stránka projektu nezodpovedá súčasným štandardom vzhľadom na predpokladanú cieľovú skupinu. Projekt tiež nemožno dostatočne obsahovo odlíšiť od projektu tlačeného časopisu Literárny týždenník. Komisia odporúča zlúčiť projekty, keďže v podprograme pre tlačené časopisy je možné žiadať aj na ich internetovú verziu.“ K situácii sa vyjadrila spisovateľka Dominika Moravčíková.

K situácii sa vyjadrila aj spisovateľka... Foto: Samuel Velebný
dominika moravcikova K situácii sa vyjadrila aj spisovateľka Dominika Moravčíková.

"Literárne periodiká, ktoré pre rok 2022 prišli o podporu Fondu na podporu umenia, ako autorka a literárna publicistka dlhodobo nemám na zreteli. Na Slovensku máme v roku 2022 už iné časopisy, ktoré sú platformami relevantnej diskusie aj prezentácie, pričom časopis Dotyky, ktorý je zameraný na publikovanie tvorby najmladšej generácie, v niečom nahradil nový, veľmi svieži časopis HMOTA, ktorý má skvelý dizajn aj obsahovú koncepciu takpovediac na tepe doby,“ vysvetľuje Moravčíková.

Zároveň reaguje aj na facebookový status Eduarda Chmelára. "Mrzí ma, že debata okolo straty podpory tradičných literárnych periodík skĺzla do vlasteneckého tónu o obhajobe akejsi národnej kultúry literatúry štúrovského strihu, čo je celkom mimo reality súčasnej literárnej prevádzky na Slovensku, a odvážim sa tvrdiť, že aj mimo identity ktoréhokoľvek významného slovenského autora či autorky.

Obávam sa, že historická relevancia týchto periodík nemôže zmazať ich súčasný úpadok, a neschopnosť obstáť v grantovej výzve by sme nemali bezhlavo označovať za sprisahanie proti národnej kultúre.“

Grant sa, naopak, podarilo získať literárnym periodikám Rozum, Vertigo a Fraktál.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #literatúra #dotyky #Fond na podporu umenia #Romboid #literárne časopisy #Literárny týždenník