Slovenská archeologická spoločnosť odmieta zmenu pamiatkových úradov

Slovenská archeologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAV) žiada z novely zákona o výstavbe vypustiť návrh na zmenu krajských pamiatkových úradov a Pamiatkového úradu SR na špeciálny stavebný úrad pre národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a územia svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Obáva sa neistoty a zmätku pri zavádzaní do praxe.

08.02.2022 12:49
debata (4)

Poslancov vyzýva aj na prehodnotenie navrhovanej kompetencie projektanta. Parlament má o zákone rokovať na aktuálnej schôdzi.

Archeológom sa nepozdáva, že by projektant, ktorého úlohou je sumarizovať všetky pripomienky v rámci konania o stavebnom zámere, mohol neakceptovať pripomienky uvedené v záväznom stanovisku dotknutého orgánu. „Pôjde predovšetkým o požiadavku vykonania archeologického výskumu na mieste stavby, na ktorom dosiaľ nebolo evidované archeologické nálezisko, avšak krajský pamiatkový úrad miesto stavby považuje za územie s archeologickým potenciálom. Vznikne riziko, že projektant, financovaný stavebníkom, uprednostní záujmy stavebníka pred oprávnenými požiadavkami krajského pamiatkového úradu,“ načrtli.

Dôsledkom zmien môže byť podľa archeológov nižšia alebo žiadna forma ochrany archeologického dedičstva, z ktorého absolútna väčšina nie je vyhlásená za národné kultúrne pamiatky. Obávajú sa nenávratných škôd. „Súčasný systém ochrany archeologického dedičstva, zavedený do praxe v roku 2002, sa ukázal ako životaschopný, a hoci stále nefunguje úplne ideálne, najmä kvôli personálnej poddimenzovanosti odborných zložiek, najväčšie trecie plochy sa počas ostatných 20 rokov podarilo odstrániť,“ dodala spoločnosť v stanovisku.

Návrh novely zákona o výstavbe určuje pre rôzne druhy stavieb podľa povahy a významu danej stavby špecializovaný stavebný úrad. Majú nimi byť aj KPÚ, a to pre stavby, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami, pre stavby v pamiatkovej rezervácii a pre stavby nachádzajúce sa na území zapísanom do zoznamu svetového dedičstva za podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve.

Predkladatelia novely a Ministerstvo kultúry (MK) SR uzavreli koncom januára dohodu, podľa ktorej v prechodnom troj- až päťročnom období od účinnosti novely zákona o výstavbe bude Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR poskytovať pamiatkovým úradom záväzné stanoviská k stavebnému konaniu, v ktorých má KPÚ pôsobiť v postavení špecializovaného stavebného úradu. Samotné stavebné, respektíve kolaudačné rozhodnutia podľa návrhu zákona budú vydávať pamiatkari. V súvislosti so zmenou postavenia pamiatkových úradov pripravuje MK aj novelu pamiatkového zákona, kde majú byť nové právomoci detailne špecifikované.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #SAV #Archeologický ústav SAV