Autorský zákon je dobrá správa, fauly však nevylučuje

Parlament pred pár dňami prijal nový autorský zákon, jeho pôvodne predložené znenie vyvolalo búrlivú reakciu spisovateľov, scenáristov, prekladateľov, ale aj filmárov, výtvarníkov, fotografov, grafických dizajnérov a ďalších profesií z kultúrnej oblasti. V odmietavej petícii Za férovú kultúru, ktorú iniciovala LITA, autorská spoločnosť, zákonu vyčítali, že upevňuje neférové odmeňovanie a neisté postavenie autorov. V akej podobe bol napokon autorský zákon prijatý, sme sa opýtali riaditeľky LITA Jany Vozárovej.

23.02.2022 14:00
Jana Vozárová Foto:
Riaditeľka LITA Jana Vozárová.
debata

Bude nový autorský zákon pre autorov a autorky priaznivý?

Hlavný problém, ktorý majú slovenskí autori pri tvorbe ich diel, je vykupovanie práv k ich dielam. Preto je dôležité, že v novele je zahrnutý v prvom rade „princíp odmeny za každé použitie diela“ a že novela konštatuje, že takáto odmena by mala byť pravidlom, nie výnimkou. Pre autorov je to určite výborná správa. Tak to má byť aj podľa európskej smernice. Teraz sa otvára priestor pre nové – a spravodlivejšie – nastavenie vzťahov medzi autormi a používateľmi ich diel. Do návrhu novely ministerstva kultúry sa síce na poslednú chvíľu dostal poslanecký návrh, ktorý rozširoval výnimky pre jednorazovú odmenu, no poslanci tento problematický bod neschválili. Zákon ostáva dostatočne pružný, aby chránil rozumné záujmy používateľov nakladať s dielom a zároveň aj právo autorov na odmenu za ďalšie použitia ich úspešných diel. Zákon je právnym rámcom, ktorý nastavuje pravidlá hry. To, či sa bude hrať férovo, alebo budeme svedkami priestupkov a faulov, závisí od samotných hráčov.

Nestane sa viac, že prekladateľ nedostane odmenu za nové vydanie jeho prekladu alebo za jeho použitie napríklad vo filme?

Nie, nemalo by sa to stať. Prekladateľovi okrem jednorazovej odmeny za vytvorenie diela môžu vyplatiť aj jednorazovú odmenu za použitie diela, takto ale bude možné uzavrieť dohodu najviac na 5 rokov. V takejto dohode bude musieť byť aj presne vecne obmedzený rozsah použití diela (teda v prípade knihy počet výtlačkov). Prípadne budú v zmluve presne vyčíslené očakávané príjmy alebo výnosy a odmena sa určí proporcionálne k nim. Ďalšie použitia bez toho, aby za ne autor dostal odmenu, by nemali byť možné.

laska na vlasku, filmovanie, M.Cengel Solcanska Čítajte viac Zákon autorov nechráni. Spisovatelia, scenáristi, výtvarníci a ďalší tvorcovia chcú férovú kultúru

V zákone je formulácia, že autor má nárok na odmenu pri „neočakávanom úspechu diela“ – ako tomu rozumieť?

Toto ustanovenie umožňuje „dodatočné vyrovnanie“ pri výnimočne úspešných dielach, v zákone je nové. Hovorí, že ak odmena „celkom zjavne nezodpovedá výnosu dosiahnutému neskorším využitím diela, autor má právo na dodatočné vyrovnanie“. Znenie je veľmi všeobecné a kritériá bude potrebné posudzovať individuálne. V praxi to nebude bežný prípad, ide o tzv. „blockbuster alebo bestseller clause“. Aj pri takto úspešnom diele sa bude musieť autor o svoje právo aktívne prihlásiť – najprv u používateľa, potom prípadne na súde dokázať, že jeho odmena „celkom zjavne nezodpovedá výnosu dosiahnutému neskorším využitím diela“. Bude musieť preukázať výnosy dosiahnuté neskorším využitím diela (ak ich bude poznať), ale tiež vysvetliť, čo znamená „celkom zjavne nezodpovedá“. Na to môže mať, samozrejme, autor aj používateľ iný názor. Z nášho pohľadu je to dobre znejúci, no pre autorov veľmi neistý právny nástroj.

Medzi výnimky pribudli aj diela, ktoré sú zaradené medzi kultúrne dedičstvo. Čo to znamená? Budú tak dostupné reprodukcie napr. Fullových či Benkových výtvarných diel?

Táto výnimka je určená len na špecifické použitie a týka sa len vybraných inštitúcií. Podľa novely môže knižnica, archív alebo múzeum aj bez súhlasu autora použiť dielo trvalo uložené v knižnici, archíve, alebo múzeu vyhotovením jeho kópie, avšak len na účel zachovania diela. Použitie diel napr. Martina Benku či Ľudovíta Fullu ostáva legálne možné len so súhlasom nositeľov – dedičov autorských práv.

Literárny klub, kniha, román, novela, spisovateľ, čitateľ, čítanie, čítať, okuliare, pero, hodiny, čas, literatúra Čítajte viac Autori sú nespokojní, spísali petíciu

Čo sa teda pre autorov a autorky novým zákonom mení?

Mení sa nastavenie odmeňovania autorov. Do slovenského autorského zákona sa naspäť vrátila základná zásada, podľa ktorej sa má autor podieľať na úspechu svojho diela, má mať nárok na odmenu za každé použitie svojho diela. To je najdôležitejšie. Autorov aj používateľov ich diel čakajú rokovania o tom, ako si nastavia vzájomné vzťahy. Veríme, že sa spoločne podarí vytvoriť prostredie, v ktorom budú vznikať kvalitné diela, používatelia budú môcť dielami disponovať v rozsahu, v akom potrebujú, a autori budú spravodlivo odmenení.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zákon #kultúra #autorský zákon #legislatíva #autorské práva #LITA #kultúrna politika