Koaliční poslanci parlamentu navrhujú zmenu financovania Matice slovenskej

Z uvedeného dôvodu preto Matici slovenskej navrhujú zvýšiť dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky každoročne vo výške 1 500 000 eur.

27.02.2022 13:30
matica slovenská, martin Foto:
Sídlo Matice slovenskej v Martine.
debata

Koaliční poslanci parlamentu navrhujú zmenu financovania Matice slovenskej. Na najbližšie rokovanie Národnej rady SR (NR SR) preto prekladajú novelu zákona o Matici Slovenskej. Odvolávajú sa pritom na fakt, že aj v Programovom vyhlásení vlády sa spomína zváženie systémovej zmeny pri financovaní tejto inštitúcie.

Matica slovenská totiž podľa prekladateľov aj v 21. storočí zohráva dôležitú úlohu ako moderná národná inštitúcia. „Jej financovanie je potrebné riešiť spôsobom, aby si plnila efektívnejšie a plnohodnotnejšie úlohy, ktoré sú jej zverené, ako napríklad upevňovanie slovenského vlastenectva, prehlbovanie vzťahu občanov k slovenskej štátnosti, podieľanie sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry či rozvíjanie základného slovakistického výskumu," píše sa v dôvodovej správe.

Navrhovatelia tiež poukazujú na to, že cieľom Matice slovenskej je budovať v mladých ľuďoch vzťah ku kultúre a dejinám. V tejto súvislosti je preto podľa nich nutné riešiť otázku financovania a hospodárenia inštitúcie tak, aby malo pozitívny dosah na činnosť stovky kultúrnych ustanovizní či folklórnych súborov.

„Ročný rozpočet predmetnej inštitúcie tvorí 1 344 600 milióna eur, pričom dlhé obdobie sa štátna dotácia poskytovaná Matici slovenskej nevalorizovala, čo spôsobilo, že za desať rokov musela inštitúcia prepustiť 70 zamestnancov. V súčasnosti je inštitúcia finančne poddimenzovaná, čo má negatívny dopad aj na činnosť odborných vedeckých pracovísk vrátane tých, ktoré sa v regiónoch starajú o miestne odbory a folklórne súbory," odôvodňujú koaliční poslanci.

Z uvedeného dôvodu preto Matici slovenskej navrhujú zvýšiť dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky každoročne vo výške 1 500 000 eur.

debata chyba
Viac na túto tému: #Matica slovenská #kultúra