Ministerstvo zistilo problémy v národných projektoch digitalizácie

12.06.2012 13:02

Vo všetkých ôsmich národných projektoch v procese digitalizácie kultúrneho dedičstva našlo Ministerstvo kultúry SR veľa problémov. Najzásadnejším je väčšie či menšie omeškanie oproti plánovaným a schváleným harmonogramom ich uskutočnenia. Na tlačovej konferencii to povedal minister kultúry Marek Maďarič.

„Každý projekt mal naplánovaných 10 až 15 verejných obstarávaní, pričom doteraz neboli spravené žiadne,“ uviedol minister. Takisto čerpanie prostriedkov je prakticky nulové a niektoré významné digitalizačné aktivity sú plánované duplicitne. Na ešte väčšie riziko neoprávnených výdavkov v desiatkach miliónov narazilo ministerstvo pri objednávkach na nákup digitalizačných zariadení a výpočtovej techniky.

Najväčší problém zo všetkých ôsmich národných projektov má Digitálna knižnica a digitálny archív. Podľa Maďariča je tento projekt vysoko rizikový z hľadiska oprávnenosti výdavkov, duplicitnosti aktivít, schopnosti naplniť schválené indikátory počtu zdigitalizovaných objektov, ako aj z hľadiska udržateľnosti tohto projektu po roku 2015.

Projekt Digitálna knižnica a digitálny archív v Slovenskej národnej knižnici je dnes podľa ministra nastavený tak, že jeho základom je vybudovanie fabriky na deacidifikáciu, na procesy ošetrenia textových dokumentov, čo nie je hlavnou aktivitou digitalizácie. „O to zarážajúcejšia je nepripravenosť toľko proklamovanej deacidifikácie… Podľa harmonogramu uvedeného v zmluve o nenávratný finančný príspevok sa má začať 1. januára 2014 a ukončiť 30. júna 2015,“ uviedol Maďarič s tým, že to je v podstate koniec samotného termínu digitalizácie z prostriedkov Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Minister tvrdí, že vzhľadom na tento stav bude dosiahnutie cieľových hodnôt digitalizácie kultúrneho dedičstva veľmi ťažké. ,,Nemôžeme si však z hľadiska času dovoliť začínať odznova. Preto ministerstvo kultúry začalo proces implementácie prioritnej osi 2 aktívne koordinovať, čo naše inštitúcie, s výnimkou Slovenskej národnej knižnice, uvítali," povedal Maďarič. Momentálne sa popisujú všetky riziká, aktualizujú plány verejných obstarávaní a plány realizácie.

„Osobitne musíme doriešiť problém autorských práv, pri zazmluvnených národných projektoch musíme zreálniť naplánované investičné aktivity a pracujeme tiež na nezazmluvnenom národnom projekte Harmonizácia informačných systémov,“ dodal Marek Maďarič.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku