Električka pred Národným divadlom? Aktivisti sa búria, vymysleli alternatívu

Nová električková trasa je stále problémom. Ťahať sa má popred Slovenské národné divadlo (SND). Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) s tým však nesúhlasí. Pripomína, že stále nebola predložená štúdia uskutočniteľnosti ani akékoľvek dostatočné dôkazy technického riešenia hluku, vibrácií a statiky. Šéfka kultúry spolu s aktivistami a odborníkmi v utorok predstavila alternatívnu trasu električky, ktorá by divadlo obchádzala a čiastočne by mohla byť vedená aj pod zemou.

18.07.2022 12:28
Nová budova SND Foto:
Nová budova SND, popri ktorej by mala viesť električková trať..
debata

„Môj postoj trasovania električky popred budovu SND je dlhodobo a verejne známy. Už niekoľko rokov poukazujem na to, že tento verejný, unikátny priestor sa nemá trieštiť a má ostať pešou zónou,“ uviedla ministerka kultúry. Zároveň má obavy aj zo samotného fungovania divadla. Ako príklad uviedla fungovanie električky pri Slovenskej filharmónii. „Tí, ktorí ste zvyknutí tam chodiť, viete, že v istých momentoch počuť hluk aj vibrácie z prechádzajúcej električky,“ dodala Milanová. Aktivisti a štatutári prišli s alternatívou trasy električky v širšom centre Bratislavy, ktorá by v úseku Olejkárska – Landererova obchádzala budovu Slovenského národného divadla na Pribinovej ulici a navyše by mohla byť vedená čiastočne pod zemou.

Jeden z predkladateľov alternatívneho trasovania je Anton Popovič. „S tímom odborníkov sme pripravili dva varianty trasovania, ktoré v celkovej dĺžke takmer 1 500 metrov obchádzajú Slovenské národné divadlo," spresnil. Jeden variant by mal mať trasu dlhú takmer 800 metrov pod zemou. Práve tento variant predkladatelia považujú za najlepší vzhľadom na najmenší vplyv na priepustnosť dopravy, poukazujú tiež na to, že eliminuje riziko narušenia existujúcich inžinierskych sietí a zachováva aj celistvosť verejného priestoru pred divadlom. Ďalší z projektantov návrhu Roman Rymarenko rovnako objasnil, že navrhované alternatívne trasovanie obsluhuje v porovnaní s návrhom magistrátu väčší rozsah zastavaného územia. „Voľný priestor, ktorý vznikne pri podpovrchovom variante električkovej trasy, môže mesto navyše využiť na zvýšenie kapacity dopravy, na cyklotrasy či pre chodcov,“ upozornil Rymarenko.

Pri prezentácii predloženej alternatívy Milanová upozornila, že v nej nevidí jediné možné riešenie. „Osobne podporím akúkoľvek trasu, ktorá neohrozí fungovanie divadla, ani nebude degradovať unikátny verejný priestor pred budovou divadla,“ zdôraznila.

električka Čítajte viac Odštartovali prvé práce na predĺžení električkovej trate v Petržalke

Ministerstvo kultúry v roku 2020 negatívne reagovalo na územný plán, ktorý pripravil magistrát mesta Bratislavy. Kde sa trasuje električka popred budovu Národného divadla. Magistrát ministerstvu navrhol aj alternatívnu trasu, ktorá divadlo obchádza okolo neho. Bratislavská radnica však naďalej trvá na tom, že najlepším riešením pri realizácii primeraných opatrení je trasovať električku popred budovu SND. Mesto má pri realizácii trate spolupracovať s developerom J&T Real Estate. O pláne viesť električkovú trať aj popred novú budovu pred divadlom informovala radnica v roku 2019.

„Od marca minulého roka doteraz nám magistrát nepredložil štúdiu uskutočniteľnosti trasovania električky pred divadlom. Rovnako neposúdil ani výrazne zvýšené náklady, ktoré by mali súvisieť s minimalizovaním hluku a vibrácií. V konečnom dôsledku sa môže stať, že táto trasa môže byť drahšia ako akákoľvek, ktorá by mohla byť mimo divadla,“ povedala šéfka kultúry. Prisľúbila, že ministerstvo dá z vlastnej iniciatívy urobiť nezávislý posudok.

„Mesto od začiatku deklarovalo, že trať pred divadlom postaví iba za podmienky, že neohrozí budovu a prevádzku divadla," uviedol Magistrát mesta Bratislavy. Dodáva, že už v januári minulého roka medzinárodná skupina expertov vrátane akustikov, architektov a dopravných inžinierov, ktorá sa zaoberala možnosťami riešenia novej električkovej trate, jasne skonštatovala, že je možné ju pred divadlom stavať a prevádzkovať. Hlavné mesto v spolupráci so Slovenským národným divadlom realizovalo prostredníctvom odbornej firmy meranie nultého stavu hluku a vibrácií, ktoré dnes budovu ovplyvňujú. Výsledky zverejnia do konca júla.

„Mesto má bytostnú zodpovednosť čo najskôr zabezpečiť efektívny nosný systém verejnej dopravy v zóne, v ktorej sa v blízkej budúcnosti má denne pohybovať 200-tisíc ľudí denne," uviedol magistrát. Z toho dôvodu sa snažili vyhodnotiť alternatívy a najlepšie možné trasy. Jednu z nich mestské zastupiteľstvo schválilo v októbri 2021 aj s takzvanou slučkou okolo divadla. „Prísť s návrhom trasy takmer tri roky po tom, čo táto trasa bola vyhodnotená v rámci komplexného posúdenia ako nerealizovateľná, nepovažujeme za konštruktívne. Podobne vnímame návrh podzemného riešenia trate bez realistického zohľadnenia dopravno-technických prekážok, obslužnosti, skutočných finančných a časových nákladov alebo vplyvu na verejný priestor, keďže už v roku 2019 mesto skúmalo podzemné riešenia," tvrdí magistrát. Na záver dodáva, že Bratislava už má jasne stanovenú trasu, ktorá je najlepšia pre Bratislavčanky a Bratislavčanov, pre riešené územie aj pre samotné divadlo.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #SND #MK SR