Autori môžu svoje diela nahlasovať do LITA do konca februára

Autori môžu svoje diela nahlasovať do LITA, autorskej spoločnosti do 28. februára 2023. Týka sa to diel za predošlý kalendárny rok. Nahlásenie je možné online a bezplatne.

18.02.2023 17:30
Knižnica / Kniha / Knihy / Foto:
Ilustračná snímka.
debata

Je potrebné navštíviť portál Moja LITA, vytvoriť si osobné konto a následne doň nahrať osobné údaje i údaje o svojich dielach. LITA si vedie vlastný monitoring údajov a potrebuje ich na to, aby dokázala vypočítať a vyplatiť autorom odmeny, na ktoré majú nárok.

Rozúčtovávanie odmien sa začne po skončení nahlasovania. Odmeny pre autorov, ktoré vybrala od používateľov diel, by mala vyplatiť najneskôr do konca septembra. LITA, autorská spoločnosť to uviedla v tlačovej správe.

„LITA, autorská spoločnosť zabezpečuje autorkám a autorom z oblasti literatúry, audiovízie, divadla a výtvarného umenia odmeny za niektoré použitia ich diel. Ide o peniaze za tzv. sekundárne použitia, akými sú napr. vypožičiavanie kníh v knižniciach, sledovanie filmov a seriálov cez káblovú televíziu a. i. – teda také, za ktoré si nositelia práv nevedia odmeny zabezpečiť sami," vysvetlila LITA. Diela každý rok nahlasujú stovky autorov.

LITA, autorská spoločnosť je občianske združenie. Združuje autorov a autorky literatúry, divadla, výtvarného umenia, a tiež audiovízie. Pre nich vyberá odmeny za použitie ich diel. Tvorcom tiež pomáha so spravovaním ich autorských práv a s uzatváraním férových licenčných zmlúv. Realizuje kolektívnu správu práv na základe Autorského zákona. Robí tak z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Spolupracuje nielen s autormi, ale aj so všetkými typmi používateľov. LITA sa tiež usiluje o vylepšenie autorskoprávnej legislatívy v prospech autorov, a venuje sa tiež organizácii autorskoprávnych workshopov a seminárov.

debata chyba
Viac na túto tému: #kultúra #umenie #LITA