Súťaž o vstupenky na koncert Joan Baez

Joan Baezová pri stretnutí s Václavom Havlom na...
Joan Baezová pri stretnutí s Václavom Havlom na festivale Pohoda v roku 2008. Autor: Pravda

Joan Baez už slovenskí fanúšikovia mohli počuť naživo. Najskôr v Bratislave pred štvrťstoročím a potom o 20 rokov neskôr na festivale Pohoda. V roku 1989 na Slovensku hrala na Bratislavskej lýre, kde podporila disidentov a Václava Havla. Keď na pódium pozvala pesničkára Ivana Hoffmana, vypli jej elektrinu. O niekoľko mesiacov padol komunizmus v Československu. Ako to vnímala? „Myslím si, že v čase, keď som hrala v Bratislave, bol už vo vzduchu určitý hmatateľný pocit. Keď neskôr ľudia štrngali kľúčmi na námestiach, večer čo večer, všetci sme to sledovali s očakávaním,“ povedala pre Pravdu pred niekoľkými rokmi.

Americká folková speváčka Joan Baez, držiteľka ceny Grammy za celoživotné dielo, debutovala v roku 1960. V úvode kariéry tvorili jej repertoár najmä tradicionály. Pesničkárka, ktorá si vyslúžila aj prezývku kráľovná folku, sa vo svojej tvorbe často sústredí na aktuálne politické či sociálne témy a výrazne sa angažuje ako občianska aktivistka v rôznych oblastiach.

Je držiteľkou Grammy Award za celoživotné dielo.

Joan Baez vystúpi v Bratislave 11. októbra – zspieva v AEGON aréne NTC. Vstupenky na jej koncert predáva sieť Eventim. Vyhrať ich môžu aj dvaja z vás – ak správne odpovedia na súťažnú otázku a to do nedele 14. septembra vrátane.

Výhercovia

Marcela Bedroš Fialová, Čachtice, Tibor Pavla, Kremnica

P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.