Súťaž o účasť na Prešporskej veselici

Prešporok, Pozsonyi, či Pressburg mal pred 100 rokmi povesť mesta s príjemnou atmosférou. To ale neznamená, že by to v Bratislave v tých časoch nežilo. Napríklad len príchod roku 1914 sa oslavoval na 46 rôznych oficiálnych silvestrovských zábavách. A to mal vtedy Prešporok len asi 75-tisíc obyvateľov. Atmosféru starej Bratislavy budete môcť zažiť aj na vlastnej koži už túto sobotu 20. septembra na Prešporskej

Capo di tutti Party, partia ktorá v Bratislave už piaty rok organizuje tematické večierky, pripravuje na 20. septembra veľkú cestu časom do roku 1914.

V bratislavskom Véčku v dobových kulisách dotiahnutých do detailov zahrá do tanca kapela Funny Fellows. Návštevníci sa budú môcť odfotiť so Švejkom, prečítať si historické noviny vydané špeciálne pre túto akciu a, samozrejme, zabávať sa ako v bujarých prešporských viechach a kaviarňach pred 100 rokmi. veselici vo Véčku.

Pravda.sk pripravila pre vás možnosť zúčastniť sa na Prešporskej veselici – päť dvojíc bude mať vstup na akciu zadarmo, ak do piatka do 12.00 správne odpovie na súťažnú otázku a bude mať šťastie v žrebovaní. Výhercov budeme kontaktovať telefonicky.

Výhercovia

Anna Kanisová, Čataj, Ivana Klinčoková, Bratislava, Karol Ličko, Nitrianske Pravno, Štefan Virba, Bratislava, Ivica Čerčerová, Senec

P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.