Súťaž s novým filmom Alice Nellis Anjeli

Z filmu Anjeli. Foto: Garfield Film
Anjeli, film Z filmu Anjeli.

Podľa mimoriadneho románu Michala Viewegha Anjeli všedného dňa nakrútila režisérka Alice Nellis originálny príbeh, v ktorom pomyselné anjelské perute nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský.

Títo štyria sa snažia previesť svojich ľudských zverencov ich najťažším dňom. Učiteľ autoškoly Karel (Bolek Polívka) sa sužuje v citovo prázdnom manželstve s Máriou (Zuzana Bydžovská), ktoré si kompenzuje snami o svojej študentke Ester (Klára Melíšková). Tá však práve pochovala manžela a zatiaľ nie je pripravená na nové vzťahové dobrodružstvo. Zdeněk (Václav Neužil) sa chce dnes večer zabiť, pretože mu jeho kamarát Filip (Ondřej Sokol) prebral ženu. Tažko to nenesie len on, ale i jeho ezotericky založená matka (Zuzana Kronerová). Tento zložitý vzťahový prepletenec rozotne osud už za pár hodin. Aj keď anjeli majú byť nestrannými pozorovateľmi, nedá im to, aby sa aspoň čiastočne nepokúsili situáciu zachrániť.

Alica Nellis väčšinou nakrúca filmy podľa vlastných scenárov, teraz však siahla po predlohe Michala Viewegha. „Zaujala ma téma knihy. Zjednodušene povedané, človek nevie, ktorý deň môže byť jeho posledný. Teoreticky to síce vieme, ale prakticky tak väčšinou nežijeme. Z času na čas je dobré si to pripomenúť,“ hovorí režisérka.

Anjeli našeho príbehu nie sú nadprirodzené bytosti, zastupujú kladný postoj k životu, zmysel pre humor, súcit a pochopenie.

Úspešná kniha Anjeli všedného dňa (z roku 2007) sa teda objavuje po siedmich rokoch na filmovom plátne a je zároveň v poradí siedmym celovečerným filmom oceňovanej scenáristky a režisérky Alice Nellis (Ene bene, Výlet, Tajnosti, Mamas & Papas). Alice Nellis má na svojom konte aj divácky obľúbené snímky: adaptáciu rovnomennej divadelnej hry Perfect Days a hudobnej komédie Revival. Na týchto dvoch komédiách Nellis spolupracovala s producentom Rudolfom Biermannom, ktorý ju tiež oslovil aj na realizáciu filmu Anjeli.

Keďže film práve prichádza do slovenských kín, pripravili sme pre vás súťaž, v ktorej môžete vyhrať knihu Anjeli všedného dňa od Michala Viewegha, 2 vstupenky na film do ktoréhokoľvek kina v sieti Cinemax na Slovensku a tretí výherca získa balíček DVD filmov na motívy kníh Michala Viewegha. Ak do pondelka 13. októbra vrátane správne odpoviete na súťažnú otázku, zaradíme vás do žrebovania.

Súťaž bola ukončená. Výhercov budeme kontaktovať.

OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.