Vyhrajte stretnutie s Jamesom Bluntom!

James Blunt počas svojho prvého koncertu v... Foto: Robert Hüttner
James Blunt - koncert - Bratislava - Incheba James Blunt počas svojho prvého koncertu v Bratislave.

Máte radi hudbu Jamesa Blunta? Máme pre vás jedinečnú príležitosť – okrem účasti na koncerte sa s ním môžete aj stretnúť a urobiť si napríklad selfie!

Bývalý vojak James Blunt predal celosvetovo viac ako 20 miliónov kópií albumov, pričom jeho debut Back To Bedlam (2004) sa stal vo Veľkej Británii najpredávanejšou nahrávkou nultých rokov 21. storočia. Na konte má tiež štúdiovky All the Lost Souls (2007), Some Kind Of Trouble (2010) a spomínanú Moon Landing. K jeho najúspešnejším hitom patria skladby You're Beautiful, Wisemen, Goodbye My Lover, Carry You Home či 1973.

V rámci svojho koncertného turné sa zastaví aj v Bratislave – už druhý raz (prečítajte si info o prvom koncerte), v Aegon aréne Národného tenisového centra (NTC) vystúpi 28. októbra o 19.00.

Pravda.sk vám ponúka možnosť stretnúť sa s Jamesom Bluntom. Meet & Greet s ním potvrvá síce len pár minút, ale môžete s ním prehovoriť, odfotiť sa či získať podpis na obľúbené CD. Dvom výhercom (každý si môže so sebou zobrať jednu osobu) umožníme po stretnutí aj účasť na koncerte!

Stačí, ak do 23. októbra vrátane správne odpoviete na súťažnú otázku a budete mať šťastie v žrebovaní. Výhercov budeme kontaktovať telefonicky.

Výhercovia

Bronislava Tothová, Krakovany, Slavomír Gmitro, Fintice

OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.