Súťaž o lístky na koncert ZAZ a jej nové CD

Francúzska speváčka ZAZ. Foto: TęYann Orhan
ZAZ Francúzska speváčka ZAZ.

Speváčka známa pod pseudonymom ZAZ v pondelok vydala nový album s názvom „Paris“. Novinku koprodukoval legendárny Quincy Jones, ktorý je podpísaný pod najslávnejšími nahrávkami Michaela Jacksona! Album „Paris“ ZAZ naživo predstaví 28. novembra v bratislavskej AEGON ARÉNE. Dokonalý hudobný zážitok v podaní ZAZ si môžete vychutnať aj posediačky. Voľné sú totiž ešte posledné lístky na sedenie!

Novinku „Paris“ poňala francúzska speváčka ako poctu mestu, do ktorého sa pred ôsmimi rokmi presťahovala. Šarmantná Francúzka na ňom prespievala viac či menej známe skladby o Paríži z repertoáru Edith Piaf, Maurice Chevaliera, Charlesa Aznavoura či Charlesa Treneta.

„Zakaždým, keď sa vraciam do Paríža som ohromená krásou budov a krásou žien. Ale necítim sa byť viac odtiaľto ako z Tours, ako z hôr, ako z ostrova Yeu. Som odtiaľ, kde prežívam dôležité momenty," povedala ZAZ.

Šarmantná Francúzka sa už 28. novembra predstaví na veľkolepom koncerte v bratislavskej AEGON ARÉNE. Pre veľký záujem Slovákov organizátori pridali dokonca tribúnu. Dokonalý hudobný zážitok v podaní ZAZ si môžete vychutnať aj posediačky. Voľné sú totiž ešte posledné lístky na sedenie!

Vstupenky sú ešte dostupné na www.drhorak.sk, v predajni Dr. Horak na Medenej ulici 19 v Bratislave a v predajnej sieti Ticketportal.

Pravda, dvaja z vás môžu vstupenky aj vyhrať – ak správne odpovedia na súťažnú otázku – a to do pondelka 17. novembra vrátane. Tretí výherca získa nový album ZAZ – Paris.

Výhercovia

Martin Zavřel, Trenčín, Katarína Kluková, Bratislava, Tomáš Bielko, Brezová pod Bradlom

OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.