Súťaž o knihu Tamary Tainovej - Dievča, ktoré sa bálo sovy

Tamara Tainová - Dievča, ktoré sa bálo sovy Foto: Slovart
Tamara Tainová - Dievča, ktoré sa bálo sovy Tamara Tainová - Dievča, ktoré sa bálo sovy

Slovenská spisovateľka Tamara Tainová si pred štyrmi rokmi predsavzala ťažkú úlohu – búriť sa proti nezmyselným konvenciám a otvárať aj tabuizované témy.

Už svojím prvým románom Je to inak, mami… (Evitapress, 2010) o mladom homosexuálnom novinárovi zaujala natoľko, že si čitatelia začali klásť otázku, kto sa v skutočnosti skrýva pod jej menom.

Román si vyžiadal pokračovanie pod názvom To prejde (Slovart, 2011), v ktorom autorka ešte hlbšie odhaľuje problém homofóbie a odvrátenú stranu rodičovskej lásky.

V roku 2013 jej vyšla tretia kniha pod názvom Nemôžem ti povedať viac (Slovart, 2013). Majstrovsky prepletený príbeh mladej moderátorky a jej priateľky prostitútky okrem iného opisuje aj smútok rodičov, ktorých deti odchádzajú za prácou a štúdiom do zahraničia.

Vo svojej štvrtej knihe Dievča, ktoré sa bálo sovy (Slovart, 2014) autorka siahla po ťažkej a veľmi aktuálnej téme, akou sú duševné choroby. „Netrúfam si presne opísať pocity ľudí, u ktorých naplno prepukla niektorá z psychických porúch. Trúfam si však opísať smútok a bezmocnosť tých, ktorí s takýmito ľuďmi žijú,“ tvrdí Tamara Tainová. „Kniha je o dievčati, ktoré má chorú matku a už si len matne spomína, aké to bolo, keď boli úplne normálna rodina.“

Lea Laurentová, mladá ošetrovateľka v zoo a hlavná hrdinka knihy Dievča, ktoré sa bálo sovy, sa dlhé roky nevie vyrovnať s ťažkou chorobou svojej mamy, ktorá ju obrala nielen o detstvo, ale aj normálne lásky a priateľov. Veď kto by prišiel do domu, kde vyvádza šialená matka odmietajúca pomoc rodiny aj lekárov? Jediný, kto Lei zostáva, je kolega Tony. Ani tomu sa však Lea nedokáže zveriť s tajomstvom rodiny a svojou bolesťou. Až keď sa spozná s príťažlivou architektkou Mandy a jej kamarátmi – barmanom Dolarom, fanatickým klimatológom Kazimírom Slávikom a policajtkou Paulou, zdá sa, že konečne nachádza mladých ľudí, ktorí medzi sebou nemajú tajomstvá. No nie je to tak.

Tamara Tainová majstrovsky ovláda úderný novinársky štýl, ktorým drží čitateľa v napätí od prvej strany. Hlavnými hrdinami jej príbehov sú mladí ľudia, ktorým prepožičiava príjemnú dávku humoru, čím sa jej knihy stávajú čitateľsky príťažlivými napriek vážnym témam, ktorým sa venuje. Píše aj blogy na Pravda.sk.

Pravda.sk vám v súťaži ponúka vyhrať novinku – Dievča, ktoré sa bálo sovy. Trom z vás, ktorí do nedele 14. decembra vrátane správne odpoviete na súťažnú otázku, pošle autorka knihu aj s venovaním.

Výhercovia

Judita Wilnrotterová, Michalovce, Katarína Pataiová, Veľké Turovce, Miroslava Nábožná, Ďapalovce

OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.