Súťaž o spomienkové CD+DVD na Karla Kryla

CD + DVD Karel Kryl 70 Foto: SUPRAPHON
Karel Kryl 70 CD + DVD Karel Kryl 70

Tohtoročné dvojaké výročia pesničkára, básnika, výtvarníka, novinára etc. Karla Kryla (1944–1994) pripomenul 8. apríla 2014 koncert v pražskej Lucerne.

Z iniciatívy Českého rozhlasu – Rádiožurnálu, v spolupráci s firmou Supraphon a odborníkmi na Krylov odkaz sa podarilo osloviť atraktívnych mladých interpretov, pre ktorých sú tie legendárne pesničky dôležitou súčasťou ich hudobné pamäte. Záznam jedinečného večera vyšiel v podobe albumu, symbolizovaného nevšednou titulkovou ilustráciou Jaromíra Švejdíka.

Beznádejne vypredaná Lucerna bola zvedavá na nové verzie skladieb s nepochybným puncom kultovosti. Za pomoci vlastných kapiel, ale aj v aranžmánoch Petra Maláska a za sprievodu Epoque Quartetu, sa postupne predstavil Projekt Salome, Xindl X, Michal Hrůza, Aneta Langerová, Divokej Bill, sestry Irglové a Tomáš Klus, teda tí, ktorí k úspešnosti rozhodne nepotrebujú barličky cover verzií, ale súhlasili s účasťou pre naozajstný vzťah ku Krylovi.

Všetci prítomní diváci (vrátane vdovy po Karlovi Krylovi pani Marlen) a poslucháči rozhlasu tento koncert veľmi ocenili, teraz máte šancu presvedčiť sa, že právom. Audiozáznam prináša 19 skladieb (a záverečný spev Lucerny s Krylovým Andělom) ako vítané ohliadnutie sa aj nádejnú víziu. Krylove piesne – v originálnych verziách určite úplne nezabudnuteľné – tú nastúpili budúci život v podaní tých, ktorí nemajú osobnú skúsenosť s rokom 1968 a následnou normalizáciou a v novembri 1989 boli ešte deťmi. Napriek tomu Veličenstvo Kat, Znamení doby, Bratříčku, zavírej vrátka, Nevidomá dívka, Karavana mraků, Jeřabiny či Pieta v ich prevedení dávajú šancu ďalším poslucháčskym generáciám objaviť Kryla a nikdy na jeho odkaz nezabudnúť.

Ak máte radi Karla Kryla, neváhajte zapojiť sa do súťaže o 3 CD z dielne vydavateľstva Supraphon. Ak do nedele 21. decembra vrátane správne odpoviete na súťažnú otázku, zaradíme vás do žrebovania.

Výhercovia

Alica Fráková, Rožňava, Ivan Puškáš, Olšovany,Jana Labudová, Poprad

OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.