Súťaž s novým filmom Vybíjaná

Pre režiséra Petra Nikolaeva znamená film Vybíjaná návrat k jednému z najúspešnejších českých autorov v hranom filme – Michala Viewegha. Petr Nikolaev v roku 1997 debutoval divácky veľmi úspešnou adaptáciou literárneho bestselleru Michala Viewegha Báječná léta pod psa.

Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Simona Krainová,... Foto: Garfield Film
Vybíjaná, Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Simona Krainová, Lukáš Vaculík a Richard Genzer Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Simona Krainová, Lukáš Vaculík a Richard Genzer, hlavní predstavitelia nového českého filmu Vybíjaná.

„Už s Báječnými lety pod psa to bola vítaná príležitosť pozrieť sa na minulosť s odstupom a humorom,“ spomína režisér, ktorý sa v predchádzajúcich rokoch venoval závažnejším žánrom – nakrútil divácky oceňovanú drámu Lidice a thriller Příběh kmotra.

Filmy podľa literárnej predlohy Michala Viewegha patria k najúspešnejším titulom posledných dvoch desaťročí. Divácky najnavštevovanejšie adaptácie Vieweghových kníh sú Účastníci zájezdu (r. J. Vejdělek, 834 708 div.), ďalej Román pro muže (r. T. Bařina, 584 425 div.), Román pro ženy (r. F. Renč, 584 382 div.) a Nestyda (r. J. Hřebejk, 582 369 div.). Pod všetkými týmito filmami je ako producent podpísaný Rudolf Biermann.

Vybíjaná je groteskou o priateľstve, osudových láskach, kráse a „ošklivosti“, alkohole a hľadaní ľudského šťastia. V niekoľkých časových rovinách rozpráva príbeh spolužiakov, ktorí spolu prežívajú rôzne životné etapy. Ocitáme sa na stretávke gymnazistov po niekoľkých rokoch. Navonok banálna situácia dáva priestor nelien pre sentimentálne spomienky, ale predovšetkým na bilanciu nenaplnených túžieb i uskutočnených snov a prežitého života. V centre príbehu sú traja kamaráti – Jeff, Skippy a Tom, ktorých životné peripetie neustále vracajú do spoločného bydliska – staromládeneckého brlohu, ktorý sa pre nich stáva útočiskom podľa toho, ako získavajú či strácajú životné partnerky. Ich protipólom sú dve ženské hrdinky – triedna kráska Eva, ktorá sa stane postupne objektom lásky všetkých spolužiakov a škaredá Hujerová, ktorej schopnosť sebaironického nadhľadu dáva nielen schopnosť prežiť vo svete krásnych, ale nájsť i vlastnú cestu k šťastiu.

V úlohách troch kamarátov sa objavuje úspešné trio z televízneho seriálu Partička – Michal Suchánek, Richard Genzer a Ondřej Sokol. „Bolo kľúčové, kdo stvárni členov trojčlennej mužskej partie,“ priznáva Petr Nikolaev, ktorý sa nakoniec priklonil k zmienenému obsadeniu. „Aj keď kniha vznikla v čase, keď chalanov rozhodne nemohol poznať, je to ako by to Michal Viewegh napísal pre nich,“ tvrdí režisér. V úlohe triednej krásky Evy sa na filmové plátno vracia známa modelka Simona Krainová.

Pravda.sk a Garfield film pripravili pre vás súťaž o knihu Michala Viewegha Vybíjaná, tričká s motívom filmu, o volejbalové lopty, lístky do kina i pozvánky na premiéru, ktorá je 12. marca v Bratislave. Stačí, ak do utorka 10. marca správne odpoviete na súťažnú otázku a budete mať šťastie v žrebovaní.

Výhercovia

Alena Kovarová, Zohor, Daniel Gáfrik, Dudince, Mgr. Mária Roháčková, Bratislava

OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.