Vyhrajte bestseller roka 2015 s Vydavateľstvom SLOVART

slovart dievca vo vlaku

Kniha, pre ktorú celú noc nespal majster detektívky Stephen King! Je taká napínavá, že vám nedá vydýchnuť, kým ju nedočítate. Vo svete sa predali už viac ako 4 milióny výtlačkov a práva na preklad boli predané do takmer 50 krajín.

Obyčajná cesta vlakom sa môže zmeniť na nebezpečné dobrodružstvo
Recenzenti sa predbiehajú v chvále románu, v ktorom hlavná hrdinka Rachel každé ráno cestuje tým istým vlakom do Londýna. Vie, že pri jednom návestidle vlak zastaví a ona si môže prezerať domy so záhradami. Dokonca má pocit, že obyvateľov jedného z nich pozná. Volá ich Jess a Jason a ich život sa jej zdá dokonalý. Jedného dňa uvidí niečo zvláštne. Jess sedí na terase a pristupuje k nej neznámy muž. Potom sa vlak znova pohne. Neskôr sa v novinách dočíta, že tá žena sa volá Megan Hipwellová a je nezvestná.

Pripravili sme pre vás súťaž, v ktorej piati výhercovia získajú krimi balíček s knihami Dievča vo vlaku a Nočný film v hodnote 27 Eur. Stačí, ak do 18.9.2015 správne odpoviete na súťažnú otázku. Pomôcku nájdete tu.

Výhercovia

Lea Šimonová, Pozdišovce, Milan Krivošek Ružomberok, Iveta Moravčíková Častkovce, Radoslav Vaššo, Dolná Ždaňa, Ľuba Oberstová, Hunkovce

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.