Súťaž: Vyhrajte lístky na koncert Mireille Mathieu

Mireille Mathieu
Mireille Mathieu Autor: Pravda, JVS Group

Brilantná francúzska šansoniérka Mireille Mathieu vystúpi spoločne so svojím orchestrom 27. októbra 2017 v bratis­lavskej Incheba Expo, kde aj pred rokom zožala obrovský úspech pred kompletne vypredaným hľadiskom. Šansónová legenda zaspieva svoje najznámejšie piesne, ktoré poznajú a milujú jej fanúšikovia všade na svete.

Jej minuloročný koncert pred vypredaným dva a pol tisícovým hľadiskom bol plný nádherných piesní, sĺz dojatia a nadšených fanúšikov nabitých silnými emóciami. Drobná speváčka s charakteristickým účesom, svojim hlasom rozozvučala celú bratislavskú Incheba Expo. Slovenskí fanúšikovia ukázali, že dokonale ovládajú slová jej piesní a druhú polovicu koncertu spievali postojačky s ňou. To bol dôkaz toho, že táto šarmantná dáma je skutočne obľúbeným speváckym fenoménom.

O dokonalý hudobný doprovod sa postaral jej orchester a vokalisti. Rozhodne to nebola nuda a koncert už od začiatku nabral ten správny „drajv“. Nad tým všetkým sa klenula samotná speváčka, ktorá aj vo svojich sedemdesiatich rokoch pôsobila ako mladica. Zazneli hity ako Mon Credo, La Paloma, adie alebo Non, je ne regrette rien z repertoáru speváčkinho idolu Edith Piaf.

Rovnako bola ohúrená aj samotná speváčka, a preto sa rozhodla, že poctí Bratislavu svojou návštevou znova, aby brilantným hlasovým prejavom a charizmatickým vystupovaním potešila svojich fanúšikov už 27. októbra 2017 v Incheba Expo Aréne.

Odpovedzte do 27.10 12:00 na jednoduchú otázku a vyžrebujeme troch šťastlivcov:

1. cena – 2× vstupenka na koncert Mireille Mathieu + osobné stretnutie

2. – 3. cena – 2× vstupenka na koncert Mireille Mathieu

Koncert sa koná už tento piatok 27.10. 2017 v Incheba Expo. Vstupenky si výhercovia budú môcť vyzdvihnúť v našej redakcii.

Pozrite si video, v ktorom sa speváčka prihovára fanúšikom a teší sa na stretnutie v Bratislave:
Ak nevyhráte, nezúfajte, vstupenky sú k dispozícii na predajných miestach siete Ticketportal alebo na www.ticketportal.sk

Výhercovia

Alžbeta Cillagová, Bratislava; Darina Schewelová, Bratislava; Zuzana Kvasničková, Bratislava;

Podmienky: Podmienkou zaradenia do súťaže je správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno, Mesto - obec, email alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz a svojou účasťou súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Účastník súťaže/dotknutá osoba berie na vedomie a udeľuje spoločnosti P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, Bratislava, IČO: 00 685 313 (v texte tiež ako „P E R E X“ alebo „usporiadateľ“) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním v tomto formulári poskytnutých osobných údajov účastníka hry/dotknutej osoby na uvedené účely. Každý účastník vyplnením a odoslaním webového formulára súhlasí s tým, že bude zaradený do databázy usporiadateľa súťaže. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti P E R E X a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a za účelom zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva P E R E X. Usporiadateľ bude s nimi zaobchádzať maximálne dôverne a osobné údaje poskytnuté usporiadateľovi môžu byť poskytnuté len spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry.

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2014 v znení neskorších predpisov uvádzame:

 1. a) identifikačné údaje prevádzkovateľa: P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313,
 2. b) účel spracúvania osobných údajov: evidencia účastníkov súťaže
 3. c) zoznam osobných údajov:
  • meno a priezvisko
  • mesto / obec
  • e-mailová adresa alebo telefón
 4. d) doplňujúce informácie:
  • poučenie o dobrovoľnosti: Účastník súťaže/dotknutá osoba spolu s poskytnutím osobných údajov vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, svoje osobné údaje poskytol Usporiadateľovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich spracovávania a to bezplatne na adrese Usporiadateľa.
  • čas platnosti súhlasu: súhlas je poskytovaný na dobu do odvolania, alebo na dobu počas ktorej je účastníkom súťaže eventuálne Usporiadateľom zverejňovaná súťaž. Súhlas možno odvolať bez uvedenia dôvodu.
  • tretie strany: usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry,
  • okruh príjemcov: subjekty, ktoré si zobrazia patričné webové stránky portálu www.pravda.sk,
  • forma zverejnenia: usporiadateľ zverejní na webových stránkach portálu www.pravda.sk len osobné údaje výhercov,
  • tretie krajiny: prenos zverejnených osobných údajov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Účastník súťaže/dotknutá osoba potvrdzuje a ručí za správnosť poskytnutých údajov.
Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti P E R E X, a.s. a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a na účel zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva P E R E X , a.s..

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené. Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk