Súťaž: Vyhrajte vstupenky na Letné Shakespearovské slávnosti 2018

hamlet shakespearovske slavnosti 2018

Dňa 8.7.2018 sa uskutoční 18. ročník Letných shakespearovských slávností, ktoré prinesú mestu Bratislava neštandartné divadelné predstavenia v open air priestore Bratislavského hradu. V premiére uvedú slávnu Shakespearovu tragédiu Hamlet pražskej produkcie LSS v réžii Michala Vajdičku, ktorý pre LSS Slovensko už v minulosti naštudoval niekoľko úspešných inscenácií.

Mimoriadna hra

Režisér Michal Vajdička aj prekladateľ a špecialista na dielo Williama Shakespeara Martin Hilský sa zhodujú v tom, že Hamlet je výnimočnou hrou. „Hamlet je inteligentný empatický človek, ktorý v porovnaní s inými Shakespearovými postavami nerieši veci s ho-rúcou hlavou. Za všetky svoje rozhodnutia a skutky nesie plnú zodpovednosť. Hamlet hľadá pravdu, život v klamste a nevedo-mosti ho zožiera. Síce za sebou necháva aj obete, ale stojí mu to za to. To mi je na ňom veľmi sympatické,“ hovorí o hre Michal Vajdička. A Martin Hilský dodáva: „Hamlet je de facto první anglická detektivka, protože je třeba vypátrat vraha krále Hamleta a podat o tom důkazy. Ačkoli od začátku je divákovi a Hamletovi řečeno, kdo je vrahem jeho otce. I v tom je ta detektivka vlastně velmi moderní.“

Foto: Jay Production
shakespearovske slavnosti 2018

Výnimočné obsadenie, originálná úprava

Režisérovi Michalovi Vajdičkovi sa podarilo pre Hamleta získať jedinečné herecké obsadenie. Hlavnú postavu hrá Jaroslav Plesl a spolu s ním sa na javisku objavia Hynek Čermák, Lenka Vlasáková, Ladislav Hampl, Veronika Khek Kubařová v alternácii s Veronikou Čermák Mackovou, Pavel Šimčík, Petr Vršek či Vladimír Polívka. Michal Vajdička Hamleta nielen režíroval, ale podobne ako Othela, aj upravil. „Úpravou textu som sa snažil urobiť z Hamleta inscenáciu nezaťaženú vonkajšími efektami. Dúfam, že navzdory komornosti drámy sa hercom podarií zaplniť celý priestor hradu, a intenzívne zaznejú všetky témy inscenácie.“ A prečo si do hlavnej role vybral práve Jaroslava Plesla? „Jaroslav Plesl je jemný a empatický, veľmi inteligentný človek, v ktorom sa dokáže rozhorieť plameň vášne. Má zmysel pre spravodlivosť a tak ako mňa, aj jeho sa krivda dotýka osobne. Velmi zručne pracuje s textom, a tiež s dramatickou situáciou a tak ako Hamlet, má i on viac tvárí,“ vysvetľuje Vajdička. A prezrádza aj kľúč pre výber ďaľších hercov: „V prípade Letných shakespearovských slávností je to náročné, pretože hľadáte hercov, ktorí si budú rozumieť nielen na javisku, ale i v zákulisí, vzhľadom k tomu, že budú tráviť väčšinu leta spolu. Na druhej strane musíte garantovať kvalitu, akú divák Letných shakespearovských slávností očakáva. Pretože som bol posledné roky pracovne v Dejvickom divadle, voľba padla jednoznačne na hercov z Dejvického divadla, či už z interného, alebo externého prostredia. Myslím, že sa mi podarilo dať dohromady až nečakane výnimočnú zostavu hercov.“

Predstavenia: 4. júla – 8. júla 2018 o 20.30 ho­dine, Bratislavský hrad Vstupenky na všetky predstavenia sú v predaji na www.wshakespeare.sk a v sieti Ticketportal. Predstavena začínajú o 20:30 hodine. Kompletné informácie o predstaveniach a vstupenkách nájdete na www.wshakespeare.cz.

Producentom Letných shakespearovských slávností je AGENTÚRA JAY PRODUCTION.

Pravda v spolupráci s Jay production prináša trom z vás jedinečnú možnosť získať 2× vstupenku na Letné Shakespearovské slávnosti 2018 a to na slávnu hru HAMLET, ktorá sa uskutoční 8.7.2018 o 20:30. Stačí sa zapojiť do súťaže a odpovedať správne na otázku. Súťaž trvá do 2.7.2018, výhercovia si vstupenky môžu vyzdvihnúť v redakcii Pravda.

Výhercovia

L. Kubinová; I. Wild; J. Bánsky

OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.