Vyhrajte vstupenky na Letné Shakespearovské slávnosti 2019

19. ročník Letných shakespearovských slávností, ktoré prinesú mestu Bratislava neštandartné divadelné predstavenia v open air priestore Bratislavského hradu začínajú premiérou Romea a Júlie v réžiii Doda Gombára 5. júla 2019 . Festival potrvá do 4. augusta 2019 a prinesie 4 hry Williama Shakespeara počas 28 letných večerov.

Najväčšia ľúbostná tragédia všetkých čias.

Nebude náhoda, že sa k nej neustále vracajú aj iní autori, umelci a na jej pôdoryse stavajú diela nové. Čistá láska v akomsi nepriateľskom prostredí nesie v sebe to, čo budú ľudia všetkých vekov a pokolení hľadať, pokiaľ tu bude živý, cítiaci človek. Nesie v sebe nádej, nesie v sebe možnosť harmónie, možnosť odpustenia.To sú tie zásadné východiská, na ktorých chce režisér inscenáciu postaviť. Pozrieť sa nemilosrdne na súčasnú polarizovanú spoločnosť a prostredníctvom čistého citu absurdne zakázanej lásky jej nadstaviť zrkadlo.

“ Náš príbeh by sme chceli zasadiť kamsi na súčasné predmestie veľkého mesta. Niekde tam, kde minulosť rozdelila dve susedské rodiny. Našich Montekov i Kapuletovcov rozdeĺuje okrem iného aj to, že každá z rodín žije v inej sociálnej bubline, obklopuje sa inými hodnotami. Mladý Rómeo má so svojimi kamarátmi potrebu voľného neviazaného života, revolty, svoje názory tlmočí prostredníctvom kapely, kde prezentujú veľkú Shakespearovu poéziu. Samozrejme, od svojich rodičov, nenachádza pre tieto svoje aktivity žiadne pochopenie. Ale ako to už býva, táto hudba priťahuje tých, od ktorých by sme to nečakali.Hlavne dcéru Kapuletovcov, krásnu krehkú Júliu. Príbeh poznáme. Mladí sa do seba fatálne zamilujú, ich láska vedie k dráme a konečne cez absurditu konca mladých životov k očisteniu ich predkov. Všetci sme dnes priamymi účastníkmi rozdelenej, polarizovanej spoločnosti. Keby sme mali hľadať odpovede na otázky, čo toto rozdelenie sposobilo, možno zistíme, že odpovede ani nie sme schopní. Že to, čo sme stratili je hlavne nadhľad a tolerancia. Aká je cesta z tohoto začarovaného kruhu? Snáď nová, minulosťou nezaťažená generácia. Generácia, ktorá pôjde za hlasom srdca bez predsudkov, ktorá svojich rodičov naučí odpusteniu. Hovorí sa, že na každom spálenisku raz vyrastie nová tráva. Bolestivé sú vždy straty nevinných a čistých ľudí. Možno je ich jediným a vyšším zmyslom pohľad na seba samých, na svoje vlastné nedostatky a zlyhania. A príbeh našej inscenácie Rómea a Júlie sa práve o takýto pohľad pokúsi, “ hovorí o hre režisér Dodo GOMBÁR.

Výnimočné obsadenie, originálna úprava

Dodo Gombár si do hlavných postáv vybral mladých talentovaných hercov. Čo si o príbehu, postavách a novátorskom režisérskom spracovaní myslia?

“Hrať postavu a príbeh, ktorý každý divák pozná, je zvláštne a zaujímavé. Veď, keď ste už videli troch-štyroch Romeov, nemôžete ich neporovnávať. A dejovým zvratom už tiež neprekvapíme. Ale o to viac sa môžeme snažiť o autenticitu a predstavu, že to tentoraz dopadne inak. Ale vytvoriť v divákoch emócie a napätie pri notoricky známom príbehu bude výzva a na to sa teším“, povedal predstaviteľ Romea David Hartl.

Júliu režisér zveril Márii Schummerovej a tá svoju postavu vidí nasledovne : “Ja si myslím, že to až tak nie je o tom, či je postava známa/ neznáma, ale či je kvalitne napísaná. A to všetky veľké Shakespearove postavy sú! Majú v sebe oheň, vášne, pudy, na druhej strane sú plné rozorvanosti a pochýb, a tento paradox je pre herca veľmi vďačný základ na tvorbu a zakaždým výzva. Práve preto to diváka neustále fascinuje, napriek tomu, že pozná príbeh. Stretáva sa so „živými“ postavami, ktoré sú zmietané medzi „tým, čo by chceli“ a „tým, čo musia“ . Takáto reálnosť sa stáva príťažlivou a vťahuje každého do svojej hry.“

V ďaľších postavách uvidíte Sisu Sklovskú, Soňu Norisovú, Mareka Majeského, Renátu Rundovú, Marcela Ochránka, Tomáša Gregu, Tomáša Tureka, Tomáša Vravníka, Martina Varinského a v súbojoch akrobatov skupinu Born to trick. V inscenácii bude dominantnú úlohu opäť plniť aj hudba. Nie div, že väčšina účinkujúcich je zdatná aj hrou na hudobných nástrojoch.

Vstupenky

Vstupenky na všetky predstavenia sú v predaji na www.wshakespeare.sk a v sieti Ticketportal. Predstavenia začínajú o 20:30 hodine a sú vhodné len pre dospelého diváka. Kompletné informácie o predstaveniach a vstupenkách nájdete na www.wshakespeare.sk.

Producentom Letných shakespearovských slávností je AGENTÚRA JAY PRODUCTION.

Pravda v spolupráci s JAY PRODUCTION prináša piatim z vás jedinečnú možnosť získať 2× vstupenku na Letné Shakespearovské slávnosti 2019 a to na slávnu hru Rómeo a Júlia, ktorá sa uskutoční 6.7.2019 o 20:30 v open air priestore Bratislavského hradu.** Stačí sa zapojiť do súťaže a odpovedať správne na otázku.** Súťaž trvá do 30.6.2019, výhercovia si vstupenky vyzdvihnú v deň predstavenia na mieste konania.

Výhercovia

Rastislav M., Bratislava; Dana B., Terchová; Jarmila G., Bratislava; Dominika G., Košice; Ján B., Bratislava

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.