Albert Marenčin: Košický pustovník

Pravda | 09.09.2017 05:00
V normalizačných rokoch 1978 – 1979 sa zakázaný spisovateľ a filmár Albert Marenčin ako pracovník galérie stretával s maliarom Júliusom Jakobym.

Napriek generačnému odstupu dvadsiatich rokov si od prvého stretnutia boli blízki v názoroch na umeleckú tvorbu aj v životných postojoch.

Pre Jakobyho sa obraz stáva obrazom, nie peknou maľbou ani technikou, ale zážitkom, ktorý sa stal obrazom vo svojej autentickej podobe. A kritériom autenticity je preňho úprimnosť. V rozhovoroch si kladú otázky a odpovede často nachádzajú v spomienkach. V doslove umenovedec Juraj Mojžiš približuje dobu vzniku tejto knihy – normalizáciu, ktorá pre Marenčina znamenala zákaz publikovať. Kniha je ilustrovaná desiatkami fotografií Martina Marenčina z umelcovho ateliéru, v ktorom tento Košický pustovník prežil takmer celý život.

Marenčin PT

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ