Vzdušné zámky postavia v meste kultúry

25.01.2020 07:00
enthea mesto nove zamky
V úvodnom multižánrovom programe vystúpil vo štvrtok aj spevácky zbor Enthea. Autor:

Od soboty 18. januára sa novým slovenským mestom kultúry stali Nové Zámky. S projektom Vzdušné Zámky v konkurencii obstáli na druhý pokus - lebo prvenstvo im vlani vyfúkla Banská Štiavnica - s čím prichádzajú a čo ponúknu obyvateľom mesta a jeho návštevníkom?

"Projekt Vzdušné Zámky nevnímame ako vytvorenie kultúrnej ponuky ohraničenej trvaním jedného roku. Poňali sme ho hlavne ako príležitosť prostredníctvom kultúry, umenia či podpory myslenia napomôcť k prehodnocovaniu vžitých stereotypov, modelov správania. A zároveň ako cestu k objavovaniu nových rozmerov vzájomného spolužitia,“ avizuje Denisa Felixová, koordinátorka projektu.

Hlavnou myšlienkou projektu je obohatiť kultúrnu ponuku mesta o programy, ktoré absentovali, oživiť verejné priestranstvá a prostredníctvom kultúrnych programov zmenšiť sociálne rozdiely a rozvíjať medzigeneračný dialóg. Kultúra, umenie a komunitné aktivity tak môžu prispieť ku vzájomnému zbližovaniu a tiež môžu zaktivizovať menšinové či znevýhodnené komunity. Celoročná séria kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí sa začína už 23. januára multižánrovým úvodným podujatím.

Kultúrna akupunktúra

Ak by sme tento cieľ chceli premeniť na čísla, tak počas tohto roku čaká na Novozámčanov aj návštevníkov mesta celkovo 65 programov. V nich je napríklad zahrnutých 6 nových žánrových festivalov, 7 pravidelných cyklov, 6 prehliadok, divadelné predstavenia, vzdelávacie a komunitné projekty, tvorivé dielne, prednášky, besedy, susedské slávnosti, filmové projekcie či výstavy.

Jednotlivé aktivity majú vytvoriť základy pre ich ďalšiu udržateľnosť – v zmysle ich pokračovania. To znamená, že festivaly, ale aj ďalšie rozbehnuté aktivity by mali byť trvalým obohatením kultúrneho života v meste aj po roku 2020.

Organizátori si kladú nemalý cieľ: aby sa kultúra a umenie stali samozrejmou súčasťou života čo najväčšieho počtu obyvateľov mesta, a chystajú sa preto robiť "kultúrnu akupunktúru“. Ako sa však dá dosiahnuť vyššia návštevnosť na kultúrnych podujatiach? "Aj keď samozrejmým záujmom každého organizátora je pritiahnuť čo najväčší záujem divákov, nie je to naším jediným cieľom. Tými ďalšími sú kvalita, prinesenie kultúry a umenia do miest, v ktorých by to ľudia nečakali, umožniť aj náhodným okoloidúcim aspoň letmé dotyky s kultúrou a „Vzdušnými Zámkami“,“ hovorí Denisa Felixová. S napätím očakáva, ako táto programová difúzia dopadne a či sa im ňou podarí žiadané posilnenie miestnej kultúrnej infraštruktúry. Žánrovo sú programy Vzdušných Zámkov rozdelené do piatich oblastí: literatúra, hovorené slovo a divadlo, výtvarné umenie, fotografia, remeslá a designa architektúra, hudba a tanec, film, internet a nové médiá a napokon múzeá, komunity a kultúrne dedičstvo.

Keď dejiny ľudí rozdeľujú, kultúra ich spája

Programovú skladbu Vzdušných Zámkov koncipovali ako prívetivú pre všetky sociálne skupiny či znevýhodnené publikum, čo, ako vravia, ani zďaleka nebýva samozrejmosťou, a to nielen v Nových Zámkoch.

Organizátori smerujú k vytváraniu nových spojení medzi ľuďmi, národnosťami či komunitami. "Nové Zámky sú totiž mesto s pomerne tragickými dejinami, ktoré do istej miery a zbytočne stále rozdeľujú časť Novozámčanov, a to sa trochu neočakávane týka aj kultúry. Aj preto sú mnohé podujatia zamerané na spájanie rôznych spoločenstiev a kultúr, mazanie hraníc prežívajúcich už len v našich hlavách a vytváranie priestoru pre spoločné zážitky a spomienky,“ vysvetľuje koordinátorka Vzdušných Zámkov.

Vzdušné Zámky štartujú už vo štvrtok 23. januára programom Zámky odomknuté, ktorým v akejsi zhutnenej podobe priblížia myšlienky projektu, a to vo veľkej miere bez slov. V tomto programe sa predstaví skoro 120 účinkujúcich všetkých generácií, priestor dostanú aj handicapovaní umelci či spájanie profesionálnych umelcov s domácou neprofesionálnou scénou. Tanečný súbor Amirath pri ZUŠ Nové Zámky napríklad vystúpi s úžasnou choreografiu spolu s Katarínou Málikovou, Detský spevácky zbor pri Katolíckej spojenej škole zaspieva s Pavlom Hammelom legendáne Zvoňte, zvonky. "Všetko sú to presahy, ktoré považujeme za veľmi dôležité,“ podotýka Denisa Felixová.

Program Mesto kultúry začal vlani realizovať a financovať Fond na podporu umenia a Nové Zámky ako slovenské mesto kultúry 2020 preberajú štafetu po Banskej Štiavnici. To nie je ľahká pozícia. Oceňujú, že Banská Štiavnica vytvorila úžasný celoročný program, ktorý nastavil pomyselnú latku veľmi vysoko. Zároveň však vedia, že Štiavnica je mesto s úplne inou históriou a hlavne kultúrnou infraštruktúrou, takže tieto dva projekty sa nedajú veľmi porovnávať. "Našu pozíciu nevnímam ako ťažkú, ale ako úplne inú, vychádzajúcu z iných základov, s inými cieľmi, ktoré vychádzajú z novozámockých reálií. A áno, od Štiavnice sa je naozaj čo učiť a snažíme sa,“ priznáva koordinátorka.

Vráťme sa však k základnému cieľu Vzdušných Zámkov – ako dostať umenie do bežného života? A podarí sa to za jediný rok? Organizátori sú presvedčení, že práve kultúra (v celom význame tohto pojmu) je hlavným prvkom, ktorý ovplyvňuje život a myslenie ľudí a celých spoločností. Preto v jednotlivých aktivitách kladú dôraz na maximálny kontakt s divákom, snažia sa mu čo najviac priblížiť a veľa podujatí sa bude konať na verejných priestranstvách. "Kultúru nechceme ponúkať ako niečo výnimočné, ale skôr ako niečo samozrejmé. A za jeden rok sa to určite nepodarí…“ uzatvára Denisa Felixová.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#podujatia #Nové Zámky #mesto kultúry
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku