Súťaž o knihy pre babku a dedka!

Ak mávate občas problém, aký darček kúpiť svojim najbližším, máme pre vás tip na vianočný darček. Dve jedinečné knihy, ktoré pripomínajú albumy a do ktorých si môžu vaši starí rodičia vpisovať zážitky, príhody a spomienky z dávnej minulosti. Hrajte o 2× tieto dve úžasné knihy a ku každej pridáme špeciálne ručne robené mydlo v štýlovej škatuľke.

Monika Kopřivová - Babička, rozprávaj a Dedko,... Foto: Ikar
Monika Kopřivová - Babička, rozprávaj a Dedko, rozprávaj Monika Kopřivová - Babička, rozprávaj a Dedko, rozprávaj

Knihy Babička, rozprávaj a Dedko, rozprávaj sú ideálnym darčekom nielen na blížiace sa Vianoce, ale na akýkoľvek sviatok. Každý má totiž svoj príbeh a ten je najsilnejší a najzaujímavejší práve pre jeho najbližších. Kde máme svoje korene? Po kom sme? Čo prežili tí, ktorým vďačíme za to, že sme tu? Z čoho sa radovali a čo ich trápilo?

Ide o otvorené knihy na zaznamenávanie spomienok od detstva po súčasnosť. Autorkou tohto nápadu Monika Kopřivová sa zaujíma o život seniorov a medzigeneračné vzťahy. Nielen podľa nej ide o originálne knihy a ideálnu príležitosť, ako si uchovať svojich starých rodičov aj potom, ako tu už nebudú.

Ukážka z knihy  na uchovanie spomienok - Babka,...
Dedko, Babka, rozprávaj Ukážka z knihy na uchovanie spomienok - Babka, rozprávaj.

Knihy sa mimoriadne zapáčili aj spisovateľovi Jozefovi Banášovi. „Nie sú to len knihy, ale sú aj návodom ako dobré knihy napísať. Knihy životov starých rodičov a možno aj rodičov. S takýmto skvelým nápadom mohla prísť len mama, ktorá má veľa odžitého.“

Keď si Jozef Banáš v týchto knihách listoval, prišlo mu vraj ľúto, že sa mu dostávajú do rúk až v „deduškovskom“ stave. „Ale možno je to tá pravá chvíľa,“ usmieva sa obľúbený autor. „Začal som si triediť spomienky, priraďovať k nim zabudnuté fotografie, konzultovať s manželkou. Po štyridsiatich piatich rokoch spolužitia som zistil, že niektoré udalosti v našich životoch sme vnímali odlišne a až teraz do nich vnášame súlad.“

Monikine knihy sú podľa neho skvelým rodinným tmelom, ktorý spoľahlivo pospája všetky generácie pri zachytávaní spomienok, ktoré by sa inak stratili v zabudnutí. „V tom vidím najväčší zmysel týchto krásnych, inšpirujúcich kníh,“ dodáva Jozef Banáš.

SÚŤAŽ o knihy spomienok

Hrajte o knihy Babička, rozprávaj a Dedko, rozprávaj, ktoré sú ideálnym vianočným darčekom. Ku každej pribalíme šalviové mydlo s medovkou z Babičkárstva. Je ručne vyrobené, má antibakteriálne a dezinfekčné účinky, blahodarne pôsobí na pokožku, omladzuje ju a medovka pomáha aj proti reumatizmu. Správne odpovede píšte do nedele 7. decembra vrátane, pomôcku nájdete pri knihe Dedko, rozprávaj v internetovom kníhkupectve BUX.sk.

zväčšiť Rodostrom: ukážka z knihy  na uchovanie...
Babka, Dedko rozprávaj Rodostrom: ukážka z knihy na uchovanie spomienok - Dedko rozprávaj.

Ak si teda aj vy lámete hlavu, čo darovať na Vianoce alebo na ktorýkoľvek sviatok svojím starým rodičom, toto je geniálny tip. Každého poteší hoci aj malý darček a vašich starých rodičov nadchne kniha spomienok. Takto sa určite nebudú cítiť osamelí, odstrčení a zabudnutí.

Výhercovia

Zuzana Illichová, Bratislava, Rastislav Pirman, Bratislava

OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.