Súťaž o lístky na koncert Gorana Bregoviča

Goran Bregovič. Foto: PR Gorana Bregoviča
Goran Bregovič Goran Bregovič.

Po roku a pol sa do Bratislavy vráti kráľ balkánskej hudby! Goran Bregović vystúpi aj so svojím Wedding And Funeral Bandom 11. februára 2015 v bratis­lavskom Národnom tenisovom centre (NTC). Popri materiáli zo svojho aktuálneho albumu Champagne for Gypsies predstaví najmä prierez svojou už takmer 40-ročnou muzikantskou kariérou.

Goran a muzikanti, ktorými sa obklopil, veľmi dobre vedia, ako v koncertnom dave vyvolať to pravé balkánske šialenstvo. Popri už kultových balkánskych „vypaľovačkách“ ponúkajú v oddychových pasážach aj neuveriteľne precítené pomalé balkánske melódie, ktoré vo vás vyvolajú túžbu poznávať cudzie svety a kultúry.

Goran Bregović spolupracoval počas svojej kariéry s nepreberným množstvom slávnych umelcov – len na jeho poslednom albume sa podieľali ostrieľaní hudobníci z Gypsy Kings či Gogol Bordello. V minulosti nahrával a koncertoval okrem iných aj s Iggym Popom či nebohou Cesáriou Evorou.

Pravda.sk pripravila súťaž o 3×2 vstupenky na koncert. Netreba nič, len správne – do nedele 25. januára vrátane – odpovedať na súťažnú otázku a počkať, či vám zatelefonujeme, že ste mali šťastie a vyhrávate!

Výhercovia

Viera Rišová, Horná Mičiná, Marcel Mikloš, Bratislava, Ema Šimášková, Trnava

OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.