Novela zavádza registráciu profesionálnych umelcov

, , 13.11.2015 14:00

Nové pravidlá pre dotácie v kultúre, nový pojem profesionálny umelec aj snahu evidovať umelcov prináša návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry, ktorý už schválil parlament.

Ministerstvo kultúry novelu predložilo v nadväznosti na vznik novej verejnoprávnej inštitúcie – Fondu na podporu umenia. Fond, ktorý vznikol 1. januára tohto roka a prvé dotácie poskytne na budúci rok, má podporovať kultúrne a umelecké aktivity a kreatívny priemysel.

Novela zavádza a vymedzuje pojem profesionálny umelec v slobodnom povolaní, umožňuje ich evidenciu a upravuje jej podmienky. „Evidencia nie je povinná a nie je podmienkou vykonávania umeleckej činnosti. Zápisom v evidencii profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní však získava umelec status profesionálneho umelca, čo môže byť v budúcnosti podmienkou pre udelenie rôznych bonusov pre umelcov,“ uvádza sa v novele.

Profesionálneho umelca definuje ako fyzickú osobu, ktorá vykonáva umeleckú činnosť v slobodnom povolaní alebo popri zamestnaní, spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady alebo preukázateľne dosahuje umelecké výsledky a je zapísaná v evidencii profesionálnych umelcov.

Umelcov bude evidovať Fond na podporu umenia. Takisto im bude vydávať preukazy. O zápise do evidencie má rozhodovať riaditeľ fondu na základe odporučenia odbornej komisie zloženej z externých odborníkov z príslušného žánru umeleckej činnosti. Členov komisie navrhnú profesionálne umelecké združenia.

Za spracovanie žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov navrhuje ministerstvo administratívny poplatok 30 eur, ktorý fond použije na svoju prevádzku. Rezort kultúry podľa ministra Marka Maďariča odhaduje, že v slobodnom povolaní vykonáva na Slovensku profesionálnu umeleckú činnosť približne 5– až 6-tisíc umelcov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#registrácia #Ministerstvo kultúry #Fondu na podporu umenia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku