Divadelníci vyzývajú politikov, aby konečne konali

Prvá divadelná scéna vyzýva všetky politické strany, ktoré budú vytvárať programové vyhlásenie vlády, aby okrem zdravotníctva a školstva zvýraznili a podporili aj význam umenia pre zdravie našej spoločnosti.

18.03.2016 15:38
debata (9)

Odsudzujeme nástup extrémizmu a sme znepokojení nárastom agresívnych a antidemokratických reakcií predstaviteľov krajnej pravice, spoločnosťou sa šíri strach a frustrácia, tento stav je najmä dôsledkom podcenenia sociálnej situácie na Slovensku, píše Slovenské národné divadlo (SND) v zverejnenom vyhlásení. Národné divadlo pripomína, že počas volebného boja sa nezúčastňovalo na žiadnych politických podujatiach, nedávalo žiadne vyhlásenia ani nepodporovalo nijaké politické strany, lebo si ctí postavenie nepolitickej kultúrnej inštitúcie.

„Situácia po voľbách nás však núti vyjadriť sa k niektorým procesom v našej spoločnosti,“ tvrdí SND vo vyhlásení nazvanom „Znepokojenie“, ktoré poskytla tlačová tajomníčka divadla Izabela Pažítková. Pod text sa podpísali generálny riaditeľ SND Marián Chudovský, riaditeľ Činohry SND Roman Polák, riaditeľ Opery SND Slavomír Jakubek, riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský, riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní SND Jaroslav Valek a riaditeľ centra marketingu divadla Daniel Rabina.

Podobné vyhlásenie podpísali aj členovia Divadla Astorka Korzo '90. "Protestovať je už málo. A napriek tomu protestujeme proti svojvôli a arogancii predsedu BBSK. Niečo takéto je skutočne neprípustné! " píše sa vo vyhlásení, ktoré podpísali Zita Furková, Vlado Černý, Zuzana Kronerová, Ady Hajdu, Juraj Kemka, Juraj Nvota, Marián Labuda ml. či Marián Amsler. "A preto apelujeme na (budúcu) vládu a vyzývame všetky štátne orgány, ktorých sa to týka: Konajte konečne! Už je načase použiť nástroje, ktoré má k dispozícii slovenský právny systém. My, občania, môžeme len protestovať. Ale vy máte v rukách nami zverenú moc a zodpovednosť za našu krajinu. Tak ju chráňte. Pretože môže nastať čas, že bude neskoro. Pre všetkých.

Prvá divadelná scéna vyzýva všetky politické strany, ktoré budú vytvárať programové vyhlásenie vlády, aby okrem zdravotníctva a školstva zvýraznili a podporili aj význam umenia pre zdravie našej spoločnosti. „Od budúceho ministra kultúry očakávame odsúdenie fašizmu a komunizmu, výraznú podporu projektov zameraných na podporu demokracie, projektov o tragédii holokaustu, projektov, ktoré provokujú ku kritickému mysleniu o autoritatívnych prvkoch v súčasnej spoločnosti. A, samozrejme, podporu projektov zameraných na odsúdenie xenofóbie,“ píše SND.

„Občan na hranici biedy je ľahko manipulovateľný a podlieha ilúziám o spásonosnosti rýchlych extrémistických riešení. Je to aj dôsledok podcenenia výchovy v školách, ktoré zlyhali vo výchove mladej generácie. Programy o zločinnej podstate fašizmu a komunizmu, o tragédii holokaustu zrejme nefungujú, lebo nemali prioritu v učebných osnovách alebo nemali takú živú a autentickú podobu, aby oslovili mladú generáciu. Za 25 rokov zlyhala aj výchova mladej generácie k chápaniu významu demokracie ako najzmysluplnejšieho výdobytku novembra 1989, na čom má okrem výchovy a vzdelávania svoj podiel aj povrchnosť médií, žiaľ, aj verejnoprávnych,“ píše sa ďalej vo vyhlásení. Národné divadlo tvrdí, že „táto situácia je aj dôsledkom podceňovania zmyslu umenia a kultúry vo všetkých ponovembrových vládach. Umenie vytvára jedinečný pohľad na problémy súčasného sveta. Umelci nastavajú spoločnosti zrkadlo. Ich úlohou je aj provokovať a znepokojovať spoločnosť kritickým pohľadom na problémy súčasného sveta“.

SND pripomína, že verejnosti ponúka Činohra SND zo svojho repertoáru päť inscenácií, ktoré hovoria o praktikách a morálnych zlyhaniach totalitných režimov. Sú to Peter Karvaš: Polnočná omša, Jonathan Littell: Láskavé bohyne, Valeria Schulczová, Roman Olekšák: Leni, Jana Juráňová: Tichý bič, Peter Pavlac: Slovo Válkovo.

SND vyzýva tiež všetky divadlá na Slovensku ale aj nadácie, či kultúrne inštitúcie, aby sa pridali k ich výzve. „Dnes ide o zachovanie slobody tvorby, slobody myslenia a o zachovanie a rozvíjanie demokracie v našom štáte. Demokraciu nestačí iba nastoliť, treba o ňu neustále bojovať, uplatňovať ju, používať, upevňovať a brániť z pozície najvyšších morálnych kritérií európskej civilizácie,“ dodáva sa v texte výzvy.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #SND #extrémizmus #Marian Kotleba #výzva #Znepokojenie #Astorka Korzo '90