Všetky predmety by sa dali učiť v divadle

Iveta Škripková je riaditeľkou Bábkového Divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, ktoré hrá pre rôzne vekové kategórie divákov. Myslí si, že každé divadlo vzdeláva a v deťoch podnecuje kreativitu aj empatiu, preto sa snaží o užšiu spoluprácu slovenských divadiel a škôl. Z podnetu bystrického divadla sa už podarilo zaradiť dramatickú výchovu do školského vyučovania, teraz divadlo rozbieha festival pre deti a dospelých, ktorí sa o ne v škole starajú.

22.09.2023 12:30
Kamil Foto:
Snímka z inscenácie Kamil.
debata

Pripravili ste medzinárodný festival Edufest, ktorý je zameraný na vzdelávanie divadlom. Heslom festivalu je Rastieme s divadlom. Čo to znamená?

Divadlo nás sprevádza od prvých krokov po neskorý vek. Rastieme s divadlom vyjadruje, že sa učíme poznávať svet a náš život prostredníctvom divadla, umenia, spoznávame divadelný jazyk. Neformálne vzdelávanie znamená, že sa zámerne nekoná v škole. Divadlo nepoučuje, pýta sa. S divadlom získavame novú kvalitu a typ zážitkov, ktoré neprináša žiadny iný druh umenia. Rastieme s divadlom značí tiež objavovanie vlastnej kreativity.

Ako inak sa dá prepájať divadlo so školou, než že žiaci a študenti prídu na organizované predstavenie?

Práve aplikovaním neformálneho vzdelávania do práce škôl a divadiel. Divadlo ponúka bohatú škálu práce s publikom, od lektorských úvodov cez diskusie, stretnutia s tvorcami, tvorivé kurzy, kluby divákov, tematické prehliadky, outdoorové hry, projekty spolupráce školy s divadlom, hranie v triedach, divadlo hrané deťmi…

Tieto metódy sú podrobne spracované v medzinárodnej tzv. Soulskej agende z roku 2010, ktorá odporúča uviesť vzdelávanie umením do života škôl a profesionálnych inštitúcií. Aktívna návšteva profesionálneho divadla môže podnietiť učiteľov, aby vo vyučovaní aplikovali divadelný jazyk, ktorý má rôzne prvky a metódy. Komunikácia medzi týmito dvomi svetmi prináša impulzy na rozvoj kreativity.

Panuje mýtus, že divadlo je pre dospelých, pre deti je iba bábkové divadlo. Aké rôzne podoby môže mať divadlo pre deti a mládež a čo uvidíme na festivale?

Divadlo pre deti a mládež má veľa foriem, od klasických hier po moderné performatívne produkcie. Vyvíja sa so svojimi divákmi a diváčkami. Na festivale uvidíme divadlo, ktoré využíva postupy live cinema, dokudrámu o Milade Horákovej v podaní SND, interaktívnu hodinu s divadelným skúšaním vybraných slov alebo autorské divadlo tínedžerov a tínedžeriek z divadla Polaroid z Brna.

Snímka z inscenácie Milada. Foto: Edufest
Milada Snímka z inscenácie Milada.

Aj keď vám nejde iba o sprostredkovanie určitých „školských“ tém z učebných osnov, keby ste mali ísť podľa školského rozvrhu, aké predmety by sa deti mohli učiť v divadle?

Všetky. Dôkazom je program Edufestu. Každé divadlo má vzdelávací charakter, aj keď nevzniká s tým cieľom.

Edufest je netradične rozdelený až na štyri mesiace, potrvá od septembra do decembra. Prečo? Čo všetko na ňom možno vidieť?

Festival je venovaný každý mesiac inej vekovej kategórii detí a aj dospelým, ktorí sa venujú deťom. Program formujeme s ohľadom na jednotlivé vekové kategórie. Každý mesiac sa konajú štyri typy akcií, odborné semináre pod vedením divadelných lektorov a lektoriek, outdoorové akcie mimo divadla, v školách, divadelné inscenácie a diskusie s verejnosťou.

Edufest ponúka využitie divadelných metodík a techník v pedagogickej praxi alebo v osobnom živote, ponúka spôsoby, ako zdieľať emotívny a estetický divadelný zážitok s deťmi. Prináša cestu, ako zlepšiť empatiu, prístup k ľuďom.

Minulý rok ste zorganizovali iniciatívu BB 22 Vzdelávanie divadlom, aby sa divadlo stalo súčasťou školských osnov. Podarilo sa?

Podarilo sa zaradiť dramatickú výchovu do vyučovacieho procesu v školách, čo je na Slovensku veľký pokrok. Napríklad v Čechách to funguje desiatky rokov. Prizvali nás na pripomienkovanie kurikúl. Iné prvky vzdelávania divadlom sa do školského systému ani v rezorte kultúry zaradiť nepodarilo. V decembri sa na Edufeste bude konať medzinárodné kolokvium nazvané Rok po iniciatíve BB, kde by sme chceli analyzovať súčasný stav neformálneho vzdelávania divadlom na Slovensku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #divadlo #rozhovor