Podporu pre veľkofilmy spresní vyhláška

09.04.2014 07:00

Podstatou novely o Audiovizuálnom fonde je, že ten, kto je ochotný preinvestovať dva milióny eur a viac prostredníctvom slovenských subjektov, dostane naspäť 20 percent z oprávnených výdavkov.

Pritiahnuť na Slovensko veľké filmové produkcie, podporiť investície do filmového priemyslu a tým aj vznik nových pracovných miest je cieľom novely zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorá platí od 1. januára. K novelizácii zákona pripravilo Ministerstvo kultúry (MK) SR vyhlášku, v ktorej spresňuje podrobnosti. Vyhláška o filmovom projekte je v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 11. apríla a navrhuje sa, aby platila od 1. mája.

Z úprav v zákone o Audiovizuálnom fonde vyplýva, že producenti hraných, dokumentárnych alebo animovaných diel budú môcť žiadať o dotáciu vo výške 20 percent preinvestovaných zdrojov na Slovensku. Do sumy oprávnených výdavkov, z ktorých sa vypočíta 20-percentná podpora, sa nebudú počítať slovenské verejné zdroje, teda dotácie z Audiovizuálneho fondu. O podporu sa budú môcť uchádzať domáce aj zahraničné produkcie, ktoré splnia tzv. kultúrny test. Podrobnosti upravuje vyhláška, ktorá obsahuje aj vzor tlačiva kultúrneho testu. Jeho vyplnenie je podmienkou uchádzania sa o podporu. Kultúrny test obsahuje napríklad vyhlásenie žiadateľa, že dielo nie je pornografické. Z kultúrnych kritérií musí predovšetkým splniť, že námet, postavy alebo lokality filmu súvisia s európskou kultúrou, históriou alebo prírodným dedičstvom. Film by mal tiež odkazovať na hodnoty ako sloboda, spravodlivosť, kultúrna diverzita, ochrana slabšieho a podobne alebo prispieť tiež k rozvoju niektorého z filmových žánrov. Plusom je, ak sa na ňom podieľajú medzinárodne oceňovaní tvorcovia. Film musí z celkového počtu 48 bodov dosiahnuť v kultúrnom teste najmenej 24 bodov, z toho najmenej deväť v skupine kultúrnych kritérií. Vyhláška hovorí ďalej aj o minimálnom časovom rozsahu filmového projektu a o minimálnej sume oprávnených výdavkov, ktorú stanovuje na dva milióny eur.

Nový systém filmovej podpory pripravilo ministerstvo kultúry novelou zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorú predstavilo verejnosti začiatkom leta 2013. V decembri 2013 minister kultúry Marek Maďarič v rozhovore pre SITA povedal, že nový systém zaujíma už viacerých veľkých zahraničných filmových producentov z USA, ktorí pôsobia v Budapešti. „Rozbehli sme prostredníctvom našich zastupiteľstiev propagačnú ofenzívu, aby sa to dostalo k tým ľuďom, ktorí rozhodujú o tom, kde na budúci rok umiestnia svoje investície,“ povedal Maďarič.

Podstatou novely o Audiovizuálnom fonde je, že ten, kto je ochotný preinvestovať dva milióny eur a viac prostredníctvom slovenských subjektov, slovenských hercov, slovenských remeselníkov, teda osôb, ktoré zdaňujú na slovenskom území, dostane 20 percent z oprávnených výdavkov naspäť. Ministerstvo kultúry pre kritiku niektorých odborníkov urobilo zmenu, podľa ktorej spomínané dva milióny eur môžu byť preinvestované počas troch rokov prostredníctvom jedného až troch projektov. „Nemyslím si, že sa týmto úplne otvára priestor pre domáce produkcie, ale už majú väčšiu šancu aj európske produkcie. Možno v určitom prípade aj domáci, pokiaľ dajú dohromady zaujímavú koprodukciu, pretože do tých dvoch miliónov nemôžu byť započítané výdavky vyúčtované voči verejným prostriedkom,“ povedal Maďarič.

#Audiovizuálny fond #vyhláška #slovenské filmy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku