Stredná generácia je ťažko skúšaná, ale nie stratená

19.01.2011 12:00
Herečka Božidara Turzonovová v dokumentárnom...
Herečka Božidara Turzonovová v dokumentárnom filme Generácia na prelome, ktorý nakrútila režisérka Yvonne Vavrová. Autor:

V dobrom aj zlom, či chceli alebo nie, na príslušníkoch súčasnej strednej generácie sa podpísal socializmus, v ktorom strávili prvú časť svojich životov. Tú druhú štartoval zlom v politickej situácii, ktorý so sebou priniesol množstvo ďalších zmien. Isto bolo veľa takých, ktorých to položilo.

Režisérka Yvonne Vavrová však v dokumentárnom filme Generácia na prelome vypovedá o tých, ktorí sa snažili presadiť aj v nových podmienkach, hoci pri tom narážali na nemalé problémy. V stredu 19. januára večer snímku odpremiéruje druhý program Slovenskej televízie.

Téma je to zaujímavá. A zložitá. „Narodili sa v ,ochraniteľskom náručí' socializmu, žiť a pracovať však musia v ranokapitalis­tickej, dravej a často bezprávnej spoločnosti. Uprostred ich produktívneho veku prudko nastúpili nové informačné technológie, ktoré vystriedali priemyselný vek. Vychovávaní boli v zmysle slušnosti, skromnosti, v diktáte uctievania autorít, učiteľov a starších. A tesne po revolúcii nastúpil kult mladých,“ charakterizuje Vavrová východiskovú situáciu pre druhú časť životov dnešných štyridsiatnikov, päťdesiatnikov a šesťdesiatnikov.

Ako sa títo ľudia dokázali v zmenených podmienkach uplatniť, zisťuje na vzorke protagonistov z rozličných oblastí. Umeleckú sféru zastupuje známa herečka Božidara Turzonovová, ďalej je tu vysokoškolský profesor, filozof a matematik Ladislav Kvasz, novinárka Barbora Laucká-Vítová a manželia Šebovci, ktorí podnikajú v oblasti vinárstva. Všetci sa vyrovnávajú s dobou po roku 1989, hoci každý z nich rieši vlastné starosti. „Herečka musí tvrdo bojovať o nekomerčné pracovné príležitosti, hľadať sponzora pre svoje hry, učiteľ musí zase bojovať o úctu a rešpekt zo strany žiakov. Novinárka sa na rozdiel od minulosti nemusí podriaďovať diktátu ideológie, ale podlieha diktátu mediálnych korporácií, ktorého hlavným ukazovateľom je predajnosť periodík, takže je to diktát peňazí,“ vysvetľuje Yvonne Vavrová. A dodáva, že dôjde aj na témy ako úpadok morálnych hodnôt, terorizmus či klimatické anomálie.

Režisérka zaznamenávala svojich protagonistov približne rok a pol. Najdlhšie pritom zotrvala pri vinohradníkoch Šebovcoch, aby zachytila celý proces, ktorý vedie k finálnemu výrobku – fľaši vína. Robila to aj preto, aby tým vytvorila istú paralelu s ľudským životom. Ako hovorí, ľudia by nemali preskakovať žiadne úkony potrebné na dorobenie vína. „Generácie by si mali navzájom odovzdávať žezlo plynulo, a nie živelne a bez rešpektu negovať a zatracovať to, čo ich predchodcovia dokázali,“ myslí si režisérka.

Jej 52-minútový dokument je pritom iba strednou časťou plánovanej trilógie. Snímka s názvom Generácia na úsvite má vypovedať o ľuďoch vo veku 18 – 28 rokov, tento rok by mohla byť hotová a uvažuje sa dokonca o jej distribúcii do kín. Dokument Generácia na súmraku bude zase skúmať životné postoje, problémy a názory generácie 70– až 80-ročných. Hotový má byť v priebehu budúceho roka. Celú trilógiu pritom autorsky zastrešuje Yvonne Vavrová. Čo teda podľa nej platí pre súčasnú strednú generáciu? „Je veľmi silná, odolná a možno aj vďaka tomu, že musela a stále musí čeliť mnohým prekážkam a vnútorným pochybnostiam o sebe samej, stala sa veľmi životaschopnou.“

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk