Audiovizuálny fond poslancom SaS: Stiahnite návrh, je nepripravený a likvidačný

Rada Audiovizuálneho fondu vyzýva poslancov SaS Renátu Kaščákovú a Jozefa Rajtára, aby stiahli z parlamentu svoj návrh novely zákona o Audiovizuálnom fonde, nakoľko je odborne nepripravený a v dôsledkoch pre audiovizuálnu kultúru a priemysel môže byť deštruktívny až likvidačný. Podľa fondu by jeho uplatnením mohlo dôjsť k ohrozeniu existencie niektorých súčastí audiovizuálnej kultúry na Slovensku, ako aj k výrazne negatívnemu zásahu do podnikateľského prostredia v celej oblasti audiovízie.

31.05.2018 17:19
debata

„Toto konštatovanie potvrdzujú aj mnohé stanoviská predstaviteľov odbornej verejnosti, ktorí tiež od poslancov SaS požadujú, aby svoj návrh stiahli,“ uviedol manažér komunikácie fondu Andrej Obuch. Podľa jeho slov zrušenie podpory vývoja audiovizuálnych diel zamedzí medzinárodnú spoluprácu slovenských tvorcov a producentov spojenú s čerpaním finančných prostriedkov z európskych zdrojov.

„Zrušenie podpory na tvorbu scenárov negatívne zasiahne najmä filmových tvorcov a fakticky zlikviduje ich tvorivú nezávislosť. Zrušenie podpory vývoja a súbežného financovania filmovej produkcie z prostriedkov fondu aj RTVS zase existenčne ohrozí niektoré dôležité oblasti audiovizuálnej tvorby a nezávislej produkcie, predovšetkým animovanú tvorbu pre deti či nezávislú dokumentárnu tvorbu,“ varuje fond.

Obuch upozornil, že zrušenie opakovanej podpory z fondu poskytovanej na jeden projekt priamo znemožní podporu audiovizuálnych diel v celom ich „životnom cykle“, pričom práve takáto podpora je základom stratégie audiovizuálnej kultúrnej politiky v celej EÚ.

„Navrhované zrušenie opakovanej podpory na jeden projekt v kombinácii so zákazom kombinácie podpory z fondu a z akýchkoľvek iných verejných zdrojov bude viesť k zániku filmových festivalov či iných periodických projektov na Slovensku. Zmeny navrhované poslancami môžu viesť aj k zániku väčšiny jednosálových kín, ktoré sa práve vďaka opakovanej podpore z fondu vyhli existenčnej hrozbe pri prechode na digitálne technológie,“ povedal Obuch.

Poslanci SaS navrhujú, aby po novom mohli dotáciu Audiovizuálneho fondu filmári dostať len na výrobu diela ako celok, od jeho prípravy až po distribúciu. Podstatou zmeny je to, aby dotácia nemohla byť udelená na samotnú prípravu, vývoj, respektíve scenár filmového diela. Vývoj a scenár by podľa návrhu mal byť vlastným vkladom žiadateľa. Návrh legislatívnej zmeny ďalej ustanovuje, že jeden projekt ako celok môže získať podporu iba raz, a zároveň sa podpora neposkytuje na realizáciu projektov, ktoré už získali finančné prostriedky od iných subjektov verejnej správy.

„Dôvodom návrhu sú opakované a dlhoročné problémy s efektívnosťou využitia finančných prostriedkov poskytovaných na podporu audiovizuálnej kultúry a jej kontrolou. Reaguje na prípady, keď sa z prostriedkov fondu financoval vývoj diel, ktoré sa však nikdy neposunuli do ďalšej fázy realizácie,“ uviedli predkladatelia návrhu.

Rada Audiovizuálneho fondu, ktorá zasadala 29. mája 2018, zároveň odmietla tvrdenia poslancov SaS, ktorí fond označili za uzavretú štruktúru s neprehľadnými väzbami a s netransparentnými vnútornými predpismi.

„Audiovizuálny fond je od svojho vzniku transparentnou inštitúciou, zverejňuje všetky informácie o svojej podpornej činnosti, otvorene komunikuje s príslušnými orgánmi aj s odbornou verejnosťou a na základe toho efektívne rieši mnohé otázky rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku. Členovia orgánov fondu sa dôrazne ohradili aj voči tomu, že menovaní poslanci bez akéhokoľvek dôkazu verejne označili ľudí vo fonde za nečestných,“ dodal Obuch.

debata chyba
Viac na túto tému: #generál #slovenský film #Audiovizuálny fond #Jozef Rajtár #Renáta Kaščáková