Digitalizačné pracovisko v priestoroch kina Lumiére potrebuje mimoriadnu pomoc

Požiar, ktorý 20. septembra vznikol v priestoroch kina Lumiére napáchal výrazné škody v digitalizačnom pracovisku SFÚ, ktoré je základným pracoviskom na digitalizáciu slovenského audiovizuálneho dedičstva.

18.10.2022 16:00
kino lumiere Foto: ,
Kino Lumiére je od požiaru na konci septembra zatvorené.
debata

„Žiaľ, je pravdepodobné, že technológie budú technicky nespôsobilé,“ priznal po požiary Generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký. Požiar má pre oblasť audiovízie rovnako hrozivý rozmer, ako mal pre nehnuteľné kultúrne dedičstvo požiar na hrade Krásna Hôrka v roku 2012.

Filmoví profesionáli a profesionálky zverejnili vyhlásenie, ktoré publikujeme v jeho plnom znení.

Ako filmoví tvorcovia, producenti a ďalší odborníci profesionálne pôsobiaci v oblasti audiovízie sme s hlbokým znepokojením prijali správu o požiari, ku ktorému nedávno došlo v digitalizačnom pracovisku Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Obhliadka požiarom zasiahnutých priestorov v suteréne Kina Lumiére či ich podrobná obrazová dokumentácia nás, žiaľ, presviedčajú, že ide o udalosť, aká sa v moderných dejinách slovenskej kinematografie ešte nestala. Vďaka zodpovednému prístupu zamestnancov SFÚ a operatívnemu zásahu príslušníkov Hasičského a záchranného zboru aj ďalších bezpečnostných zložiek nedošlo k bezprostrednému ohrozeniu ľudského zdravia ani životov. No škody na majetku a najmä na audiovizuálnom dedičstve sú nielen rozsiahle, ale v niektorých aspektoch pravdepodobne zostanú nevyčísliteľné.

V plnej miere podporujeme vedenie aj zamestnancov SFÚ v ich úsilí čo najväčšmi zmierniť negatívne následky požiaru a operatívne zabezpečiť odborné ošetrenie aj ďalšiu ochranu archívnych filmových materiálov či ďalších súčastí audiovizuálneho dedičstva, ktoré sa v lokalite požiaru nachádzali. Materiálne škody ako následok požiaru zasiahli okrem filmových materiálov najmä technologicky náročné digitalizačné pracovisko SFÚ. To od svojho vzniku kontinuálne a na vysokej odbornej úrovni uznávanej aj v medzinárodnom kontexte zabezpečuje záchranu, reštaurovanie a sprístupňovanie nášho audiovizuálneho dedičstva. Jeho význam pre slovenskú kultúru je nespochybniteľný a jeho postavenie v správe štátnej inštitúcie a v jej odbornom zázemí je nenahraditeľné. Preto si dovoľujeme vysloviť naliehavú požiadavku na mimoriadnu pomoc zo strany štátu, ktorá bude nevyhnutná na opätovné uvedenie digitalizačného pracoviska SFÚ do jeho riadnej prevádzky. Pri hľadaní vhodných riešení na jeho záchranu radi a nezištne poskytneme našu odbornú súčinnosť.

Vyhlásenie podpísali:
 
Tibor Búza, Slovenská filmová a televízna akadémia, viceprezident; producent
Ján Ďuriš, Asociácia slovenských kameramanov; kameraman
Wanda Adamík Hrycová, Slovenská filmová a televízna akadémia, prezidentka; producentka
Marek Leščák, Vysoká škola múzických umení; scenárista
Ján Meliš, Asociácia slovenských kameramanov; producent a kameraman
Martin Šmatlák, Audiovizuálny fond, riaditeľ; filmový kritik
Ondrej Šulaj, Rada Slovenského filmového ústavu; predseda; scenárista
Martin Šulík, Vysoká škola múzických umení; režisér

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Kino Lumiere #SFÚ #Peter Dubecký