Maľba ustavičným hľadaním

Ešte do konca týždňa je možné v prízemnej sále súkromnej bratislavskej Galérie Nedbalka, určenej na krátkodobé výstavy, vidieť pôsobivú expozíciu malieb a dvoch koláží Endre Nemesa (1909 - 1985).

11.10.2013 09:00
web NEDBALKA Foto:
Klafingrighet-Vsetecny, olej/plátno
debata

Po výstave Milana Paštéku, zásadnej osobnosti moderného slovenského umenia, predstavila galéria verejnosti zo svojich zbierok „ukážkovú kolekciu“ diel umelca s medzinárodnou reputáciou. Pod výstavu s názvom Vizuálne básne sa kurátorsky podpísal Ivan Jančár a jeho odborný text je k dispozícii v sprievodnom, opäť mimoriadne kultivovanom katalógu s príjemným rytmom obrazov a slov.

Jančár naposledy výstavne skoncipoval svoje bádanie v oblasti tvorby Endre Nemesa v domovskej Galérii mesta Bratislava na prelome rokov 2007 a 2008. V aktuálnej publikácii sumarizuje biografické súvislosti, osobnostné prednastavenia, dramatické osudy aj interpretáciu diel umelca, ktorý je so Slovenskom spätý najmä svojím detstvom.

Životné peripetie maliara židovského pôvodu – od obdobia podnetných štúdií na pražskej Akadémii výtvarných umení, zavŕšených emigráciou pred fašizmom a istou smrťou, cez neisté roky a pozvoľné, neskôr veľmi úspešné etablovanie sa v zahraničí, po pokus o umelecký návrat na Slovensko a chladné ne-prijatie v 60. rokoch – vrcholia nezáujmom o jeho tvorbu, ktorý pretrval aj neskôr. Dnes je však už v tomto smere rehabilitovaný a bezpečne ukotvený v našich dejinách umenia ako dôležitý príslušník takzvanej Generácie 1909 alebo aj „deviatnikov“.

Výstava v Nedbalke predstavuje verejnosti diela reprezentujúce prvé, vysoko hodnotené obdobie Nemesovej maliarskej tvorby – pražské obdobie, z ktorého obrazy boli v zahraničí dlho ako jediné akceptované a žiadané (k veľkej nevôli autora), no samozrejme aj druhé rozsiahlejšie, u nás zatiaľ menej reflektované švédske obdobie.

Vystavená kolekcia necelej dvadsiatky diel solídne ilustruje variabilitu Nemesových umeleckých záujmov. Tematický presun – od zátišia po dominujúcu ľudskú postavu a viacfigurálne kompozície, a cez figúry ďalej, postupne k abstrakcii a opäť späť k predmetnosti – je doplnený intenzívnym štýlovým hľadaním: s odkazmi expresionizmu, experimentmi na poli kubistického tvaroslovia, inklináciou k metafyzickej maľbe, s vyvrcholením v surrealistických inšpiráciách. Slovami kurátora I. Jančára – maľba Endre Nemesa je „ustavičným hľadaním“.

Najbližšie sa návštevníci v Galérii Nedbalka stretnú s dielami najmladšej slovenskej maliarskej generácie vo finále súťaže VÚB Maľba roka 2013.

debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #Endre Nemes #Galéria Nedbalka