Slovenské centrum dizajnu hľadá výstavy pre budúci rok

03.09.2017 16:00
Satelit
Satelit, galéria SCD v centre hlavného mesta, sa špecializuje na prezentáciu produktového a komunikačného dizajnu. Autor:

Slovenské centrum dizajnu (SCD) vyzýva kurátorov, dizajnérov, dizajnérske štúdiá a školy, aby do konca septembra predložili projekty výstav pre galériu dizajnu SCD Satelit na budúci rok.

Satelit, galéria SCD v centre hlavného mesta v Hurbanových kasárňach na Kollárovom námestí sa špecializuje na prezentáciu produktového a komunikačného dizajnu všetkých druhov a súvisiacich disciplín. Pri výbere budúcoročných výstav pre Satelit SCD uprednostní tie, ktoré predstavia tvorbu viacerých autorov. Viac šancí uspieť majú projekty výstav na aktuálne témy, ktoré kriticky pracujú so scénou súčasného dizajnu a tiež projekty s viaczdrojovým financovaním. Výstavy, ktoré vyberie odborná komisia, sa verejnosti predstavia počas roka 2018.

Slovenské centrum dizajnu poskytne vybraným projektom nielen výstavný priestor Satelit v Hurbanových kasárňach a základné technické vybavenie. Ale k výstavám zaistí aj publicitu, tiež pomôže ako partner pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania a zabezpečí výstavný priestor počas trvania a inštalácie výstavy.

Súčasťou žiadosti o poskytnutie výstavného priestoru musí byť popis projektu, životopis alebo portfólio žiadateľa, požiadavky na technické zabezpečenie a portfólio alebo obrazová dokumentácia predkladaného projektu. Žiadosti musia záujemcovia poslať elektronicky na adresu: satelit@scd.sk do 30. septembra. O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do dvoch týždňov od zasadnutia komisie.

#výstava #Slovenské centrum dizajnu #kurátor #Galéria Satelit
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk