Súčasné slovenské výtvarné umenie možno nájsť on-line

Súčasné slovenské umenie mapuje nový internetový projekt Kunsthalle Bratislava nazvaný Artbase. Prostredníctvom webstránky artbase.kunsthallebratislava.sk dostupnej v slovenskom a anglickom jazyku sa každý môže zoznámiť s vývojom súčasného slovenského výtvarného umenia od 2. polovice 20. storočia, pričom dôraz sa kladie na mapovanie súčasnej výtvarnej scény. Agentúru SITA o tom informovala PR manažérka Kunsthalle Bratislava (KHB) Katarína Kručay Hornáková.

27.12.2018 07:00
Štefan Papčo Foto: ,
Webstránka aktuálne predstavuje prvých šesť mien súčasného slovenského výtvarného umenia. Okrem iných aj Štefana Papča.
debata

Artbase je rozdelená na štyri základné oblasti podľa hesiel – umelci, skupiny, teoretici a priestory. Tie sa ďalej členia podľa svojho charakteru a prinášajú podrobnejšie informácie, ako biografie, teoretické texty, reprodukcie diel, zoznam výstav, bibliografie a archív dokumentačných materiálov. Unikátnym obsahom databázy sú textové profily a od roku 2019 k nim pribudnú aj video-profily umelcov, ktoré vznikajú špeciálne pre Artbase.

Artbase, ktorú KHB spustila v utorok 18. decembra, sa bude postupne rozvíjať a prinášať viac a viac informácií. V súčasnosti predstavuje prvých šesť mien súčasného slovenského výtvarného umenia – Annu Daučíkovú, Denisu Lehockú, Ilonu Németh, Romana Ondaka, Štefana Papča a Pavlu Scerankovú. Jedným z hlavných kritérií výberu umelcov je ich medzinárodné renomé, aktivita a potenciál. Umelcov na spracovanie a zaradenie do projektu odporučila medzinárodná odborná komisia zložená z osobností teórie umenia, kritiky a tiež galerijných inštitúcií z krajín V4. Päťčlenná komisia v zložení Malgorzata Ludwisiak, Kinga German, Michal Novotný, Nina Vrbanová a Katarína Trnovská začala pracovať tento rok a jej funkčné obdobie je tri roky.

Projekt Artbase vychádza z pôvodného určenia Kunsthalle Bratislava ako Slovenského centra vizuálnych umení, ktorého úlohou malo byť aj vedeckovýskumné mapovanie a dokumentácia umenia. Zároveň je jedným z poslaní KHB vzdelávať a zviditeľňovať súčasné vizuálne umenie. Tvorcovia Artbase veria, že databáza pomôže propagácii kunsthalle v zahraničí a zvýši záujem o slovenské vizuálne umenie. Na koncepcii, štruktúre a dizajne databázy o súčasnom slovenskom výtvarnom umení sa podieľal interný tím KHB Nina Vrbanová, Katarína Trnovská a Eva Šimovičová. Programátorsky vznik a vývoj databázy zastrešilo oddelenie digitálnych zbierok a služieb Slovenskej národnej galérie lab.SNG pod vedením Michala Čudrnáka. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Bratislavský samosprávny kraj.

debata chyba
Viac na túto tému: #web #Kunsthalle #súčasné umenie