Vznikne Nadácia Bratislava

Mesto Bratislava si plánuje založiť vlastnú nadáciu na podporu občianskych aktivít v meste, ako aj na poskytovanie finančných prostriedkov formou grantov.

04.11.2019 13:57
Bratislavsky hrad Foto: ,
Bratislavský hrad
debata

Nadácia má byť nástrojom napĺňania verejných politík mesta a v prvom roku fungovania má byť zameraná najmä na rozvoj kultúry a komunitného života. Vyplýva to zo zámeru mesta, o ktorom bude v týchto dňoch rokovať mestská finančná komisia, mestská rada a v novembri by mali o ňom rozhodovať mestskí poslanci.

„Nadácia by svojou činnosťou nahradila existujúci grantový program mesta na podporu kultúry Ars Bratislavensis, s potenciálom (po širšej diskusii) rozvíjať sa o ďalšie oblasti podpory. Potenciál rozvoja v prvých rokoch činnosti nadácie predstavuje grantovanie v ďalších témach, prostredníctvom vytvorených nadačných fondov,“ priblížilo mesto vo svojom zámere. Zároveň by prostredníctvom nadácie chcela samospráva podporovať komunitný život, ako aj neformálne iniciatívy zastúpené jednotlivcami.

V navrhovanej nadačnej listine mesto píše, že nadácia má podporovať aj rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, vedy, vzdelania a inovácií, občianskych aktivít, ochranu životného prostredia, ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, či podporovať rozvoj športu.

Nadácia má v prvom roku umožniť efektívnejšie prepojiť prierezové témy kultúry a komunít do jedného celku. Vypracovanú má mať programovú stratégiu platnú na tri roky, respektíve výhľadovo na päť rokov, spolu s finančným plánom pre grantové a operačné programy pre všetky oblasti života v meste.

Hlavné zdroje na činnosť bude nadácia získavať od zakladateľa, od hlavného mesta. Ďalším zdrojom má byť asignácia dvoch percent z daní, ako aj zdroje z ďalších spoločností, od ktorých nadácia získa podporu na svoju činnosť. Náklady na prevádzku nadácie v roku 2020 sa plánujú minimálne na grantové programy v oblasti kultúra – 500 000 eur, v oblasti komunita 50 000 eur. Pri alokácii 550 000 eur, bude tvoriť 63 179 eur na administráciu a prevádzku nadácie. V roku 2021 ráta mesto s alokáciou 800 000 eur.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #podpora kultúry