Staroveký Egypt vo Faustovej sieni

V Múzeu mesta Bratislavy sa koná 9. cyklus egyptologických prednášok, a to vo Faustovej sieni v Starej radnici vo vybrané piatkové podvečery.

10.02.2020 09:00
egypt Foto:
Práce na archeologickom výskume v Tell el - Retábí Egypte.
debata

Prednášky sú pre širokú verejnosť a potrvajú do leta. Zaujímavý program nám priblížila Renáta Rábeková z Nadácie Aigyptos.

Renáta Rábeková z  Nadácie Aigyptos. Foto: Martin Havran
Renáta Rábeková Renáta Rábeková z Nadácie Aigyptos.

Tento ročník je už deviaty. Ako sa tradícia prednášok o výskumoch v Egypte začínala?

Egyptológovia z Nadácie Aigyptos začali najskôr prednášať pre študentov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr sme zorganizovali prvé prednášky o dejinách a zaujímavostiach starovekého Egypta aj pre verejnosť, stretli sme sa s veľmi pozitívnym ohlasom. V spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy a Ústavom orientalistiky SAV tak v roku 2012 vznikla tradícia prednáškových cyklov pre verejnosť.

Aká je návštevnosť týchto večerov? Zaujímajú sa ľudia ešte o starý Egypt a vôbec o staroveké dejiny?

Začínali sme piatimi prednáškami ročne, v súčasnosti ich organizujeme dvanásť v každom cykle. Priemerná návštevnosť nám stúpla na takmer 50 návštevníkov na každej z prednášok. Závisí to, samozrejme, aj od konkrétnej témy. Na prednáške Kto postavil egyptské pyramídy? sme zaznamenali doterajší rekord v návštevnosti – 109 poslucháčov! O záujme verejnosti o staroveký Egypt svedčí aj popularita 3D vizualizácie doterajších výsledkov nášho archeologického výskumu na Tell el-Retábí v Egypte. Má už takmer 17 000 pozretí! Je dostupná na www.aigyptos.sk.

Sú prednášky len pre vzdelaných, pripravených ľudí, alebo mieria naozaj k širokej verejnosti? Kto na ne chodieva?

Snažíme sa popularizačnou a pútavou formou prinášať témy a zaujímavosti z dejín starovekého Egypta, ale aj prezentovať informácie z aktuálnych výskumov. Naše prednášky navštevujú nielen kolegovia zo spolupracujúcich odborov – archeológovia, historici, ale najmä návštevníci, ktorých téma dejín starovekého Egypta naozaj zaujíma. Študenti, ale aj laickí záujemcovia. Mnohí z nich majú značné znalosti a na konci prednášok dávajú veľmi konkrétne otázky. Máme dokonca aj niekoľko skalných fanúšikov, ktorí sa už roky zúčastňujú takmer na všetkých prednáškach. Našou najmladšou návštevníčkou bolo iba šesťročné dievčatko, ktoré však malo celkom dobrý prehľad o téme a kládlo aj zaujímavé otázky. Radi privítame všetkých, ktorých zaujímajú seriózne informácie, reálne fakty a aktuality z egyptologických výskumov.

Aké boli témy predchádzajúcich ročníkov? Jeden cyklus bol venovaný aj Vojtechovi Zamarovskému. Prehĺbil jeho odkaz? Spomínali fanúšikovia?

Konkrétnu tému celého cyklu egyptologických prednášok sme v tomto roku zvolili po prvý raz. Návštevníkom budeme v prednáškach prinášať Príbehy zo staroegyptských miest. Minulý ročník prednášok bol výnimočný, venovali sme ho 100. výročiu narodenia Vojtecha Zamarovského – spisovateľa, prekladateľa, ale najmä významného popularizátora histórie staroveku. Hosťami úvodného spomienkového večera Svety Vojtecha Zamarovského boli jeho priatelia a spolupracovníci, ale aj jeho syn Peter – fyzik a astronóm. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí zo života a ciest Vojtecha Zamarovského. Rozprávaním, spomienkami a úryvkami z jeho kníh v podaní herca Petra Sklára sme si pripomenuli výročie osobnosti, ktorá nielen dokázala čitateľom pútavo priblížiť dejiny, ale dokonca ovplyvnila aj výber povolania viacerých dnešných vedcov. Záznam z tohto večera, ako aj fotografie a materiály z rodinného archívu Zamarovských sme zverejnili na YouTube kanáli Nadácie Aigyptos.

Aké zaujímavé prednášky budú v tomto cykle? Kto sú prednášajúci? Majú informácie priamo z Egypta?

Verejnosti chceme prinášať informácie z prvej ruky. Oslovujeme preto vždy renomovaných egyptológov, archeológov a kolegov z príbuzných odborov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, aby sa podelili o výsledky svojich výskumov a zistení. Naši poslucháči tak majú záruku, že sa dozvedia len korektné informácie z overených zdrojov. V tomto roku postupne, až do konca júna, predstavíme nielen aktuálne výsledky zo slovenského a z českého archeologického výskumu v Egypte, ale aj mnohé zaujímavé témy – napríklad o starovekých obchodných cestách, o najstaršom pivovare na svete, ale aj o sprisahaniach staroegyptských kráľovien. Áno, aj o tom existujú dôkazy v historických prameňoch. Celý program prednášok je na www.aigyptos.sk.

Bude sa aj tento rok v Egypte kopať? Na čo sa budú slovenskí archeológovia sústreďovať? Chystáte sa tam aj vy?

Spoločný poľsko-slovenský archeologický výskum na lokalite Tell el-Retábí v Egypte prebieha už od roku 2007. Dosahujeme výborné výsledky, máme viacero zaujímavých nálezov, ale najmä sa nám darí postupne dopĺňať informácie k zaujímavému a dosiaľ nie dostatočne prebádanému obdobiu dejín starovekého Egypta, tzv. Druhému prechodnému obdobiu (cca 1650 – 1550 p. n. l.). Zatiaľ sa nám podarilo odkryť dve fázy osídlenia zo 17. – 13. storočia p. n. l. a pozostatky pevnosti z 13. storočia p. n. l. Vo výskume chceme určite pokračovať. To však závisí od toho, či sa nám podarí získať dostatok financií na jeho realizáciu a či získame včas všetky povolenia od egyptských úradov.

Môžete stručne priblížiť Nadáciu Aigyptos? Je aj v iných krajinách?

Nadácia Aigyptos vznikla v roku 1995, má sídlo na Slovensku. Máme tri hlavné ciele – podporu slovenského archeologického a egyptologického výskumu v Egypte, Sudáne a na Slovensku. Budujeme tiež odbornú egyptologickú knižnicu, ktorej jedinečný knižný fond slúži nielen pre potreby vedcov, ale aj študentov a verejnosti. Treťou oblasťou je práve popularizačná činnosť – prezentácie, výstavy, publikačná činnosť a tiež egyptologické prednášky, ktoré pripravujeme pre odbornú, ale aj laickú verejnosť. Veríme, že nám zachovajú priazeň aj naďalej.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Renáta Rábeková #Nadácia Aigyptos