Katedra fotografie a nových médií pozýva na prierezovú výstavu Smoke and Mirrors

Výstava Smoke and Mirrors pri príležitosti 30. výročia založenia Katedry fotografie a nových médií VŠVU je nechronologickou kurátorskou selekciou z prác absolventov, absolventiek a študentov, študentiek katedry naprieč jej celým tridsaťročným fungovaním. On-line vernisáž sa uskutoční dnes o 17.30 h na facebookovom profile katedry.

17.11.2020 09:00
debata

Zároveň je prípravou na hlbšiu analýzu nazerania na fotografiu v súvislosti s fungovaním katedry, ktorá sa postupne profilovala od (primárne) úžitkovej fotografie smerom k expandovaniu fotografického poľa, k práci s fotografickým médiom v kontextoch súčasného výtvarného umenia.

Hlavným kritériom výberu jednotlivých diel zastúpených na výstave bola ich pretrvávajúca či znovuobjavená aktuálnosť po vizuálnej i obsahovej stránke, pričom sa do úvahy nebralo technologické pozadie spojené s vytvorením diela. Trajektória od analógu k digitálu a zase späť totiž nie je lineárnou, ani definitívnou, predstavuje skôr akúsi pomyselnú krivku opisujúcu potreby a preferencie individuálnych autorov a autoriek.

Leitmotívom vybraných diel je bádanie v rôznych oblastiach identít – v zmysle hľadania, strácania a nachádzania sa v prchavých okamihoch precitnutia v sebe samom, miestach a ľuďoch, ktoré sú nám známe a blízke. Ako naznačuje názov výstavy Smoke and Mirrors, prebraný z anglického idiomu pre opísanie klamu, artistného zahmlievania reality, zmyslami vnímaná realita je pre týchto autorov a autorky nielen predmetom verného fotografického dokumentovania, ale taktiež zdanlivou platformou pre jej ohýbanie, inscenáciu, spoluvytváranie.

Médium fotografie je totiž problematické priamo vo svojej podstate – od svojho počiatku je spojené s otázkou pravdivosti zobrazovania, dôveryhodnosti fotografického obrazu, jeho manipulácie a potencionálneho ohýbania faktov. Práve k momentu zrkadlenia dochádza pri fotografickej tvorbe na viacerých úrovniach. Do akej miery dokáže fotografia objektívne odrážať realitu, koľko z nej podlieha neodškriepiteľne autorskému zámeru či vôli k prekračovaniu limitov aparátu? Výstava potrvá do 13. decembra.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #výstava #fotografia #VŠVU