Spoločne to odhalíme: Čo ukrýva staroegyptská pevnosť?

Leto je hlavná sezóna archeológov: chystajú výskumy, turisti sa viac zaujímajú o výsledky ich práce. Tento rok je však trocha iný - pozornosť sa sústreďuje na zbierku Čo ukrýva staroegyptská pevnosť. Odštartovali ju slovenskí egyptológovia, aby získali prostriedky na výskum v egyptskom Tell el-Retábí. O situácii nám porozprávala Renata Rábeková, členka správnej rady Nadácie Aigyptos.

08.07.2021 11:00
Aigyptos Foto:
Vizualizácia pevnosti a migdolu Ramesseho III v egyptskom Tell el-Retabi.
debata

Uskutoční sa výskum v Tell el-Retábí? Čím je to miesto zaujímavé?

Cez leto finalizujeme plány a prípravu na výskumnú sezónu, ktorá by sa mala uskutočniť tento rok v septembri na našej lokalite Tell el-Retábí v Egypte. Terénny výskum, podporovaný Nadáciou Aigyptos, by mal trvať štyri týždne. Pravda, ak sa nám podarí získať dostatok financií na jeho realizáciu. Poľsko-slovenský archeologický výskum na Tell el-Retábí realizujeme už od roku 2007. Je to jedinečná lokalita s veľmi zaujímavým presahom v turbulentnom historickom období starovekých dejín (prelom 17. a 16. storočia pred n. l.), keď sa po takmer sto rokoch vlády cudzincov nad severným Egyptom podarilo Egypťanom znovu uchopiť moc v krajine.

Nezaobišli by sme sa bez tohto výskumu?

Pre Slovensko je veľkou prestížou realizovať archeologický výskum na takom významnom mieste! No napriek našim výborným a často jedinečným výsledkom, ktoré svetová veda veľmi pozitívne hodnotí, sme ani v tomto roku z Agentúry pre podporu vedy a výskumu SR nezískali grant na ďalší výskum. Finančné zdroje Nadácie Aigyptos už, bohužiaľ, nestačia na pokrytie všetkých nákladov ďalšej výskumnej sezóny. Preto sme sa rozhodli cez platformu StartLab vytvoriť zbierku Čo ukrýva staroegyptská pevnosť a osloviť priaznivcov starovekej histórie, ale aj širokú verejnosť so žiadosťou o pomoc na dofinancovanie tohtoročného výskumu. Ak uspejeme, bude to pravdepodobne prvá crowdfundovaná archeologická expedícia zo Slovenska.

Pauza bola už aj vinou pandémie. Ako sa situácia rysuje tento rok?

V minulom roku sme kvôli pandemickej situácii museli plánovaný archeologický výskum v Egypte zrušiť a presunúť na rok 2021. Zatiaľ veríme, že sa situácia ustáli. Čaká nás veľa úloh. Pre rozrastajúcu sa modernú výstavbu v susedstve našej archeologickej lokality sa náš štandardný výskum každý rok posúva do roviny záchranného. V tomto roku sa chceme sústrediť na zatiaľ neskúmanú časť pevnosti z obdobia vlády panovníka Ramesseho III. (cca 1187 – 1156 pred n.l.) Archeologický výskum v Egypte je odlišný od výskumu napríklad na Slovensku. Egyptská strana preferuje tímy, ktoré dokážu zabezpečiť kontinuálny výskum. Je preto dôležité, aby sa terénny výskum realizoval pravidelne, aspoň raz ročne a popritom sa publikovali jeho výsledky. Z Egypta nesmieme nič vyviezť, všetky nálezy zostávajú v egyptských depozitoch, preto musíme všetku dokumentáciu k nim detailne spracovať už počas výskumu. Je to veľmi náročné – šesť dní v týždni od skorého rána pracovať v teréne a popoludní až do neskorého večera dokumentovať, zakresľovať, fotiť nálezy a spracovávať administratívu k nim. Voľno máme iba v piatok.

Vizualizácia rekonštrukcie pozostatkov vstupnej... Foto: Nadácia Aigyptos
Aigyptos Vizualizácia rekonštrukcie pozostatkov vstupnej brány do pevnosti Ramesseho III v Tell el-Retabi.

Miesto výskumu je záväzné? Mohli by sme oň prísť?

Nie je možné meniť ho ľubovoľne, koncesia na výskum je viazaná na konkrétnu archeologickú lokalitu pridelenú Egyptskou pamiatkovou radou a je vždy vydaná na konkrétne meno vedca, ktoré musí byť zárukou seriózneho výskumu. Archeologické tímy pracujú na pridelených koncesiách v Egypte aj desiatky rokov. Stačí si uvedomiť, koľko artefaktov musela staroegyptská civilizácia za tisícročia svojho trvania zanechať na každom jednom osídlení alebo pohrebisku. Často sú to mnohometrové nánosy zeminy a piesku a tie nie je možné preskúmať jednorazovým výkopom. Je potrebné skúmať vrstvu po vrstve, aby bolo možné správne identifikovať rôzne nálezové situácie a vývoj osídlenia. Na Tell el-Retábí máme zatiaľ najviac nálezov z obdobia od polovice 18. do konca 11. storočia pred n.l., teda minimálne 700 rokov trvalého osídlenia! Lokalita však bola osídlená až do grécko-rímskej doby, teda minimálne ďalších 700 rokov. Keby sme požiadavky kontinuity výskumu nedokázali zabezpečiť, licencia na výskum lokality by nám mohla byť odňatá.

Museli ste meniť aj program prednášok a vôbec život nadácie?

V roku 2021 sme obľúbené egyptologické prednášky pre verejnosť, bohužiaľ, opäť nemohli zrealizovať. Dúfame, že budúci ročník prednášok Výpravy do starovekého Egypta sa už bude môcť uskutočniť bez obmedzení. Máme pripravených veľa nových zaujímavých tém z dejín starovekého Egypta. Zároveň však máme rozpracovaný aj ďalší popularizačný projekt o slovenskej egyptológii, ktorý by sme chceli verejnosti predstaviť ešte koncom tohto roka.

Aká je medzi egyptológmi nálada? Cítite podporu verejnosti? Neklesáte na duchu?

Veľmi nás teší, že priaznivcom histórie starovekého Egypta na Slovensku nie je naša práca krajiny na Níle a výsledky práce slovenských egyptológov. Našu zbierku Čo ukrýva staroegyptská pevnosť na portáli StartLab zatiaľ podporilo už takmer sto prispievateľov. Ako cieľovú sme stanovili sumu, za ktorú dokážeme uskutočniť aspoň nevyhnutné práce s minimálnym tímom. Ak by sa nám ju podarilo prekročiť a získať vyššiu finančnú čiastku, budeme môcť vykonať viac práce, ľahostajná. Sme naozaj vďační za preukázanú podporu, aj za záujem o nové informácie o dejinách uskutočniť viac objavov a priniesť viac poznatkov o staroegyptskej civilizácii a osudoch starovekých obyvateľov Tell el-Retábí. Kampaň potrvá do 23. júla, je prístupná na www.startlab.sk/…ska-pevnost/, kde sú k nej zverejnené aj ďalšie podrobnosti. Každý z prispievateľov si môže nielen vybrať nejakú odmenu, ale zároveň sa stáva spoluobjaviteľom histórie starovekého Egypta.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Nadácia Aigyptos