Slovenské národné múzeum má na ďalších šesť rokov štatút akreditovaného vedecko-výskumného pracoviska

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať vedu a výskum získalo Slovenské národné múzeum prvýkrát v roku 2011, patrilo medzi prvé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu kultúry, ktoré toto osvedčenie získali.

26.06.2023 18:00
tabula na pocest petra I., snm, Foto: ,
Slovenské národné múzeum v Bratislave.
debata

Slovenské národné múzeum (SNM) má na ďalších šesť rokov štatút akreditovaného vedecko-výskumného pracoviska od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať vedu a výskum získalo SNM prvýkrát v roku 2011. Patrilo medzi prvé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR, ktoré toto osvedčenie získali.

Cieľom vedecko-výskumnej činnosti múzea je nadobúdanie zbierkových predmetov, skúmanie ich vedeckej hodnoty a využívanie získaných poznatkov na spoznávanie hospodárskeho, politického, ale aj spoločenského a kultúrneho života spoločnosti, a tiež prírody.

Venuje sa i skúmaniu postupov a metód pri odbornom ošetrovaní zbierkových predmetov, čím rozvíja nové informácie a poznatky v rámci vedomostného systému múzea, v súlade s jeho zameraním a špecializáciou. SNM to uviedlo v tlačovej správe.

tribecske muzeum v topolcanoch Čítajte viac Múzeum v Topoľčanoch predstavuje deťom voňavé bylinky

„Akreditačný proces, v ktorom komisia hodnotí údaje o vedeckých publikáciách, vedecko-výskumných úlohách a grantoch vrátane citácií v domácich a zahraničných publikáciách, je náročný. O to viac nás teší opakované obhájenie štatútu vedecko-výskumného pracoviska. SNM má byť aj v tejto oblasti na čo hrdé.

Spomenúť môžem napríklad SNM – Prírodovedné múzeum, ktoré sa už od roku 2015 aktívne zapája do medzinárodnej iniciatívy iBOL (international Barcoding of Life). V rámci pokračovania tohto projektu získavame DNA sekvencie rozmanitých druhov. Za rok 2022 prispelo naše Prírodovedné múzeum do medzinárodnej databázy viac ako 380 novými profilmi húb, rastlín a živočíchov z územia Slovenska,“ uviedol generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

V predošlom roku zrealizovalo SNM viac než 150 vedecko-výskumných úloh vo svojich múzeách. Vydalo tiež tri monografie v rámci edícií Museion, Fontes a Zamerané na predmet. Múzeum rovnako vydalo aj po päť periodických a neperiodických zborníkov, katalógy k výstavám, ale i ďalšie odborné publikácie.

„SNM okrem toho vydalo 4 čísla časopisu Múzeum a v spolupráci s Pamiatkovým úradom päť čísel časopisu Pamiatky a múzeá (jedno ako špeciálne číslo v anglickom jazyku, ktoré bolo distribuované počas medzinárodnej konferencie ICOM v Prahe v auguste 2022)," uviedlo múzeum v tlačovej správe.

debata chyba
Viac na túto tému: #múzeum #Slovenské národné múzeum