Slovenská filharmónia bude mať problém dostať sa z minuloročnej ťažkej situácie

Organizácia upozornila, že bez dofinancovania nemôže garantovať udržanie vysokej úrovni koncertných sezón, Bratislavských hudobných slávností, ako aj špičkových umelcov.

26.04.2022 16:30
Pinchas Steinberg Foto:
Slovenská filharmónia.
debata

Slovenská filharmónia (SF) bude mať tento rok problém dostať sa z ťažkej situácie, ktorá vznikla vlani. Upozornila na to v ekonomickom hodnotení svojej činnosti, ktoré poskytla tlačová tajomníčka Slovenskej filharmónie Martina Tolstova.

Organizácia tiež zdôraznila, že v tomto a nasledujúcich rokoch nebude môcť bez dofinancovania garantovať tak ako v predošlých sezónach, udržanie vysokej úrovni koncertných sezón, Bratislavských hudobných slávností, ako aj špičkových umelcov.

Zároveň uviedla, že bežný transfer na rok 2022 nebol doplnený o valorizáciu z roku 2020, krátenie transferu z roku 2021 o 768 998 eur, no bol pridaný objem 194-tisíc eur na mzdy a prislúchajúce odvody, ktorými organizácia vykryla deficit v mzdách.

Z ekonomického hodnotenia vyplýva, že filharmónia v roku 2021 vykázala záporný výsledok, a to stratu vo výške 168 638 eur. „Strata vznikla predovšetkým z dôvodu COVID-19 nemožnosťou získavania vlastných príjmov zo vstupného, z prenájmov krátko i dlhodobých (zníženie oproti obvyklým príjmom o 1 150-tisíc eur), znížením bežného transferu na rok 2021 o 10 percent (o sumu 769-tisíc eur) vrátane mzdových prostriedkov,“ objasnila SF.

Za stratu môže čiastočne aj účtovná nákladová operácia odpisov majetku obstaraného z vlastných zdrojov, nekrytých výnosmi.

Pre SF bolo začiatkom roka 2021 vyčlenených na rozpočet viac ako osem miliónov eur, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu tvorila skoro 7 449 000 eur, pričom táto dotácia bola oproti roku 2020 znížená takmer o 10 percent.

Počas roka bola dotácia rozpočtovými opatreniami upravená na 8 496 000 eur. SF doplnila, že náklady celkom boli čerpané vo výške skoro 10,6 milióna eur a výnosy celkom dosiahli vo výške 10,4 milióna eur.

debata chyba
Viac na túto tému: #Slovenská filharmónia