Skladateľská súťaž komornej hudby má nových víťazov

Skladateľská súťaž festivalu komornej hudby Konvergencie, ktorej hlavným cieľom je iniciovať vznik a uvádzanie nových diel s generačným prepojením medzi skladateľmi a interpretmi, získala v treťom roku svojej existencie prívlastok medzinárodná.

14.07.2023 14:00
banner laureati Foto:
Laureáti skladateľskej súťaže festivalu komornej hudby Konvergencie 2023: Adam Štefunko, Marek Fóra, Šimon Lučenič a Juraj Gažmerčík.
debata

Podujatie, určené mladým tvorcom do 35 rokov, bolo tento rok otvorené nielen pre slovenských, ale aj pre českých záujemcov. Tomu zodpovedalo aj zloženie medzinárodnej poroty, ktorej súčasťou sa stal aj významný český skladateľ Jaroslav Šťastný (alias Peter Graham). Ďalšími členmi poroty, ktorí hodnotili skladby boli skladatelia prof. Jevgenij Iršai (predseda poroty), Lukáš Borzík, Adrián Demoč a interpreti nórsky huslista Nils Økland, violončelista Jozef Lupták, klaviristka Nora Skuta a klarinetista Branislav Dugovič.

Posúvame hudbu ďalej

Medzinárodná nebola len účasť prihlásených skladateľov a skladateľky, či obsadenie hodnotiacej poroty, ale aj snaha organizátorov súťaže o uvedenie nových kompozícií nielen na Slovensku, ale aj v rámci nadviazaných zahraničných spoluprác. „Pre tento ročník sa podarilo nadviazať spolupráce, kedy diela tohtoročných laureátov budú uvedené aj v spolupráci so súťažou Vladimir Mendelssohn Competition na festivale Ascoli Piceno v Taliansku či zaradené v koncertnej sezóne PKF — Prague Philharmonia. Tým sa skladateľská súťaž stáva aj omnoho atraktívnejšia pre mladých,“ povedal o aktuálnych novinkách umelecký riaditeľ Konvergencií Jozef Lupták.

Napíšte nám „messiaenovské kvarteto“

Tak znelo jedno z kritérií, ktoré museli mladí skladatelia a skladateľky splniť pre zapojenie do tohtoročnej súťaže. Organizátori obdržali i napriek náročnejšiemu zadaniu (obsadenie odkazovalo na slávne dielo Oliviera Messiaena Quatuor pour la fin du Temps), celkovo 13 skladieb kvartet pre klarinet, husle, violončelo a klavír, s možnosťou použitia elektroniky. Do súťaže sa prihlásili začínajúci i etablovaní mladí skladatelia, študenti Akadémie múzických umení v Prahe, Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, VŠMU v Bratislave, Akadémie umení v Banskej Bystrici, Pedagogickej fakulty Univerzity Hradec Králové, ale aj Pápežského inštitútu posvätnej hudby v Ríme alebo University of Chichester vo Veľkej Británii.

Messiaen: Quatuor pour la fin du temps/ Weithaas, Gabetta, Meyer, Chamayou

Medzinárodná porota pod vedením profesora Jevgenija Iršaia (VŠMU) vybrala spomedzi prihlásených skladieb štyri kompozície, ktorých autormi sú Adam Štefunko, Marek Fóra, Šimon Lučenič a Juraj Gažmerčík.

Adam Štefunko (1997)- rePulsion

Adam Štefunko pochádza z Bratislavy, hudbe sa venuje od 5 rokov. Jeho prvé kompozičné pokusy vznikali už na základnej škole. V r. 2010 začal navštevovať hodiny kompozície na ZUŠ sv. Cecílie. Po maturite na gymnáziu ho hudba zaviedla na Konzervatórium v Bratislave, kde vyštudoval hru na klavíri, zobcovej flaute a začal so štúdiom skladby. Študuje hru na čembale a historických klávesových nástrojoch na JAMU v Brne. Má za sebou aj štúdium informatiky a kognitívnej vedy na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho tvorba zaznela v interpretácii speváckeho zboru Tempus a na festivale Asynchrónie. Minulý rok sa stal laureátom skladateľskej súťaže festivalu Saxophobia.

Adam Stefunko yštudoval hru na klavíri,... Foto: Bára Podola
Adam Stefunko Adam Stefunko yštudoval hru na klavíri, zobcovej flaute a začal so štúdiom skladby. Študuje hru na čembale a historických klávesových nástrojoch na JAMU v Brne. Má za sebou aj štúdium informatiky a kognitívnej vedy na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho tvorba zaznela v interpretácii speváckeho zboru Tempus a na festivale Asynchrónie. Minulý rok sa stal laureátom skladateľskej súťaže festivalu Saxophobia.

„K príznakom stresu patrí aj pocit zovretého hrudníka a zvýšený výskyt nehôd z dôvodu absencie vnímavosti na detaily. Stres sa stáva spoločníkom človeka. Zasľepuje mu myseľ a extrémne ťažko sa dostáva z jeho zovretia, hoci si jeho prítomnosť často neuvedomuje alebo ju dokonca priamo odmieta. V dnešnej dobe nie je ťažké podľahnúť stresu. A to nielen preto, že máme za sebou niekoľkoročnú pandémiu a naši susedia zažívajú hrôzy vojny, ktoré doliehajú aj na nás. Do veľkej miery je to spôsobené práve každodennými situáciami v rodine, škole alebo práci. Vlastné skúsenosti so stresom ma motivovali k napísaniu skladby založenej na poltónových pohyboch. Prácou so súzvukmi, ktoré vytvárajú, som sa snažil navodiť s pomocou rôznych farieb, ktoré poskytuje obsadenie klarinet, klavír, husle a violončelo, snáď až otravné napätie, ktoré často v poslucháčovi vytvorí nepohodu a pocit neistoty. Podarí sa mi niekedy vyslobodiť sa z bolestivého zovretia stresu?“ Adam Štefunko.

Adam Štefunko hrá Improvisation: Prélude non mesuré

Marek Fóra (2001) – Morning in the garden

M. Fóra po absolvovaní gymnázia v Považskej Bystrici nastúpil na Konzervatórium v Bratislave, momentálne je študentom 2. ročníka kompozície a 1. ročníka dirigovania v triede K. Ilievského. „Môj prvý aktívny kontakt s hudbou bol, keď som ako 9-ročný začal chodiť na klavír. Prvé kompozičné pokusy patrili gitare a klavíru vo veku 15–16 rokov,“ povedal Marek Fóra, ktorý patril medzi laureátov skladateľskej súťaže Konvergencií aj v roku 2022.

Marek Fóra je študentom 2. ročníka kompozície a... Foto: Bára Podola
Marek Fora foto s logom Marek Fóra je študentom 2. ročníka kompozície a 1. ročníka dirigovania v triede K. Ilievského.

„Ide o minimalistickú kompozíciu, ktorá je inšpirovaná estetikou Steva Reicha. Avšak koncept minimalizmu je prísne dodržiavaný (okrem pár taktov) len v klavírnom parte. Ostatné nástroje sa držia tohto princípu voľnejšie, no dojem minimalizmu si pri počúvaní nejde odmyslieť. Ďalej okrem konceptu symetrie v klavírnom parte (je stanovená os, okolo ktorej sa hlasy nad ňou aj pod ňou hýbu naraz v rovnakej vzdialenosti od nej) je tu aj koncept narušenia formy, ktorú už minimalizmus ako taký rozbíja, no šiel som ešte ďalej tým, že začiatok a koniec skladby sa pre jednotlivých hráčov nenachádza v jednom bode. Klavirista na pódiu začína sám a ostatní hráči sa k nemu pridajú na pódiu až tesne pred začiatkom ich partu. To isté platí aj na konci, kde klavirista ostáva na pódiu dohrať skladbu sám. Elektronika dotvára atmosféru skladby. Vznikla (ako aj názov skladby) editovaním audio nahrávky, na ktorej môj sused v sobotné ráno kosí v záhrade trávu.“ Marek Fóra.

Marek Fóra - beat no. 1 (2023)

Šimon Lučenič (1990) – Tempora amissa

Š. Lučenič je slovenský skladateľ narodený v Bratislave, kde v súčasnosti aj žije. Po ekonomických štúdiách nastúpil na VŠMU v Bratislave, kde aktuálne ukončil 4. ročník štúdia hudobnej kompozície. Jeho tvorba bola uvedená na rôznych festivaloch na Slovensku, poslednou významnou udalosťou bolo 3. miesto v skladateľskej súťaži festivalu Konvergencie v r. 2022 za skladbu La conversaciòn. „Pri tvorbe sa snažím byť v prvom rade úprimný k sebe a reflektovať svet tak ako ho vnímam vo svojej pestrosti,“ opísal svoje skladateľské krédo.

Šimon Lučenič končil 4. ročník štúdia hudobnej... Foto: Bára Podola
Simon Lucenic foto s logom Šimon Lučenič končil 4. ročník štúdia hudobnej kompozície na VŠMU v Bratislave. Jeho tvorba bola uvedená na rôznych festivaloch na Slovensku, poslednou významnou udalosťou bolo 3. miesto v skladateľskej súťaži festivalu Konvergencie v r. 2022.

„Skladba Tempora amissa v slovenskom preklade Stratené časy je akousi reflexiou na aktuálne dianie. Vo svete, ktorý je neustále v konflikte človek zabúda na to, čo je skutočne dôležité a necháva sa strhnúť vírom udalostí minútu po minúte, a až keď sa zastaví a spozornie, dokáže si uvedomiť hodnotu toho, čo mu preteká pomedzi prsty, hodnotu života. Tak ako aj v ňom, aj v skladbe sa striedajú napäté okamihy s kontemplatívnymi upokojeniami v túžbe vytrhnúť sa z neustáleho kolobehu a nastoliť mier. Mier medzi národmi, mier samých v sebe. Stratené časy sú všetky tie chvíle, ktoré nevenujeme jeden druhému s pochopením, priateľstvom a empatiou.“ Š. Lučenič

Juraj Gažmerčík (1993) – Smútočná hudba

J. Gažmerčík je študentom kompozície na HAMU v Prahe. Predtým absolvoval hru na bicích nástrojoch u P. Solárika a I. Szabóa, a skladbu u K. Koreňovej na Konzervatóriu J. L. Bellu v B. Bystrici. V r. 2017 získal magisterský titul v odbore muzikológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem komponovania a aranžovania skladieb príležitostne vystupuje ako interpret (Regale, Bossa Nova Joao Gilberto Quartet, Monika Sonk Trio). „Pôsobím ako učiteľ hry na bicích nástrojoch na základných umeleckých školách a súkromne. Čas od času publikujem (najmä) o hudbe a umení,“ napísal o sebe v krátkom miniprofile.

Juraj Gažmerčík je študentom kompozície na HAMU... Foto: Bára Podola
Juraj Gazmercik foto s logom Juraj Gažmerčík je študentom kompozície na HAMU v Prahe. Predtým absolvoval hru na bicích nástrojoch u P. Solárika a I. Szabóa, a skladbu u K. Koreňovej na Konzervatóriu J. L. Bellu v B. Bystrici. Získal magisterský titul v odbore muzikológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

„Smútočná hudba sa snaží byť umeleckým stvárnením smútku nad stratou blízkeho človeka, hudobnou expresiou žiaľu, vyrovnávania sa s pominuteľnosťou života, no súčasne vyjadrením nádeje a viery. Kompozičným zámerom skladby je predovšetkým maximálna koncentrácia výrazu a motivicko-tematickej práce. Pozíciu štrukturálneho ako aj sémantického stredobodu tu zohráva čas: vzťah plynutia a statickosti, ticha a zvuku, lineárnosti a spojenia.“ Juraj Gažmerčík.

Juraj Gažemčík príležitostne vystupuje ako interpret (Regale, Bossa Nova Joao Gilberto Quartet, Monika Sonk Trio). Nahrávka BOSSA NOVA JOÃO GILBERTO QUARTET.

Premiérové uvedenia

Premiéry skladieb zanejú 23. 9. 2023 o 16:00 v Primaciálnom paláci počas Bratislavskej noci komornej hudby, ktorá bude súčasťou 24. ročníka medzinárodneho festivalu komornej hudby Konvergencie. „V súčasnosti zostavujeme ansámble, v ktorých budú budú účinkovať umelci ako Branislav Dugovič, Albín Blaho, Juraj Tomka, Nora Skuta, Zuzana Biščáková a ďalší. Program z diel laureátov doplní skladba Alonsa J. Burgosa Variations for 4 cellos a Quartetto d'Archi Rosity Piritore, víťazky Vladimir Mendelssohn Competition 2022 v podaní Spectrum Quartett. Vďaka partnerstvu Konvergencií s touto súťažou zaznie skladba nášho vlaňajšieho laureáta Adama Hudeca Self-Centered Variations v septembri na talianskom festivale v Ascoli Piceno. Sme radi, že vynikajúci hudobník a inšpirujúca osobnosť, violista Vladimir Mendelssohn, ktorý viackrát vystúpil na Konvergenciách, ostal takto symbolicky na našom festivale prítomný,“ povedal o pripravovanom podujatí Jozef Lupták, riaditeľ festivalu Konvergencie.

Konvergencie

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie vznikol v roku 2000 v Bratislave. Už viac ako dve dekády každoročne vytvára priestor pre umelcov a milovníkov hudby, kde sa môžu priblížiť k rôznym žánrom, projektom a osobnostiam komornej hudby z celého sveta. Konvergencie sa venujú aj vydávaniu CD nahrávok a kníh či publikovaniu pravidelných podcastov. Okrem týchto aktivít Konvergencie vo veľkej miere upriamujú pozornosť aj na edukatívne projekty ako kurzy komornej hudby, majstrovské kurzy s renomovanými zahraničnými hudobníkmi a súbormi, odborné semináre a v neposlednom rade aj skladateľská súťaž, do ktorej bolo od roku 2021 prihlásených už vyše 45 kompozícií.

Minuloroční laureáti skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie:

Skladateľská súťaž 2021:

  • Michal Blažek (1992): The Fallout pre klarinet, husle a violončelo
  • Sebastián Buch (2003): Akt pre klarinet, violončelo a klavír
  • Richard Grimm (1995): Sláčikové kvarteto č. 1
  • Ľuboš Kubizna (1991): Štruktúry pre klarinet, husle, violončelo a klavír
  • Barbora Tomášková (1990): Saojas pre husle, violu, violončelo a kontrabas

Skladateľská súťaž 2022:

  • Michal Blažek (1992): Compassion pre husle, violončelo a klavír
  • Marek Fóra (2001): Broken Toccata pre flautu, violončelo a klavír
  • Adam Hudec (1989): Self-Centered Variations pre basklarinet a klavír
  • Šimon Lučenič (1990): La Conversación pre husle, violu a violončelo

Skladateľskú súťaž v rámci celoročnej činnosti o.z. Konvergencie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Partnermi súťaže sú aj SOZA – Slovenský zväz autorský, PKF — Prague Philharmonia, Vladimir Mendelssohn Competition, RTVS – Rádio Devín, Hudobné centrum, Hudobný život, časopis Harmonie.

Tretí ročník Skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie je realizovaný tiež s podporou Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Konvergencie